kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Bozcaada Caz Festivali bu yıl ‘akış’ temasıyla düzenleniyor

18 Mart 2020

Bu yıl 17 – 19 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 4. Bozcaada Caz Festivali, temasını “Ototelik” olarak seçtiği kampanyasını açıkladı.

Psikolog Mihaly Csikszentmihályi’nin Akış kuramında tarif ettiği ve “amacı kendisinde olan” kişi veya eylemler anlamına gelen “Ototelik” kavramını bu yılın teması olarak seçen festival, zihnin ve müziğin ritmini tarif eden kampanyasında ilhamını Bozcaada’dan alıyor ve rüzgârdan dalgalara, güneş ışığından ve seslere kadar, şehre ait tüm doğal akışları görsellerine taşıyor.

Tasarım ajansı StudioMutlu tarafından hazırlanan kampanyada, rüzgâr, dalgalar, güneş ışığı ve ses gibi, Bozcaada’ya ait tüm doğal akışlar farklı grafik dokularla yaratıldı ve festival logosu, yine şehrin kendisinden yansıyan yeni bir renk paleti kullanılarak güncellendi.

Albert Einstein “So What”ı çalsaydı?

İlk kez 80’lerde Macar-Amerikalı psikolog Mihaly Csikszentmihályi’nin tarif ettiği Akış kuramının bir parçası olarak karşımıza çıkan “Ototelik” kavramı, akışa ulaşan kişi veya eylemler için kullanılıyor. Csikszentmihályi’nin özellikle, müzisyenleri ve ressamları çalışma halinde izleyerek yarattığı bu kavram aynı zamanda, caz müzisyenlerinin zaman kavramını, kendilerini ve sorunlarını unutturacak kadar derin bir zahmetsiz yoğunlaşma haline geçtikleri doğaçlama anlarını da tarif ediyor.

İlk kez bir tema ile karşımıza çıkan Bozcaada Caz Festivali, “Albert Einstein ‘So What’ın solosunu çalmaya çalışsa ne olurdu?”, “Geliştirdiğimiz becerilerimizin akış üzerindeki etkisi nedir?”, “Hedefi net bir şekilde belirlenmiş olsa da, sonucuna değil sürecine odaklandığımız eylemlerimiz var mıdır?”, “Mutlu hissettiğimiz anlara katkı yapan unsurlar nelerdir?”, “Ototelik bir eylemde öz farkındalığın kaybolması hissi nasıl tanımlanabilir?” gibi soruların peşine düşüyor ve müzisyenlerden seyirciye, festival ekibinden Bozcaadalılara, festivale katılacak herkesi yanıtları birlikte bulmaya davet ediyor.

Festival yayınladığı manifestoda ise şunları söylüyor:

“Albert Einstein ve Miles Davisin ne gibi benzerlikleri olabilir? İzafiyet teorisini geliştirmek ve ‘‘So What’’ parçasının solosunu çalmak arasında bir ilişki var mıdır? 

Akış kavramını literatüre kazandıran psikolog Mihály Csíkszentmihályi, kişiyi konfor alanından çıkaran ve gündelik konulardan uzaklaştıran aktivitelerin getirdiği mutluluk ile zamanın hızla akması arasındaki ilişkiyi araştırır. Bu kurama göre akış durumuna rahatlıkla geçen kişilerin ototelik özelliklere sahip olmaları olasıdır. 

Ototelik: Amacı kendisinde olan kişi veya eylem. (Yunanca: Autotelēs)

Yaşanılan deneyimin ve gerçekleştirilen eylemin kalitesini arttıran bu akış hali, bireyin konsantrasyonunun yüksek, anın içinde ve farkında olduğu, zaman algısının değiştiği bir durum olarak tanımlanabilir. Bir diğer deyişle, eylemin kendisi ototeliktir. Öz farkındalığın dahi kaybolduğu ve geçici sürelerle yakalanan bu hakimiyet, doğaçlama anındaki müzisyenlerde de karşımıza çıkar. Müzisyenin ve dinleyicinin zihni akış halideyken, müzik de bir akış halindedir. Akış, hem zihnin hem de müziğin ritmi gibidir.

Bu sene Bozcaada Caz Festivalini ototelik kavramından esinlenerek kurguladık. Bu kavramdan yola çıkarak aklımızda beliren soruları tartışmaya açmak ve sanatçısı, katılımcısı ve çalışanıyla birlikte tüm festival ahalisi olarak birlikte kafa yormak istiyoruz:

– Peki ya Albert Einstein “So What”ın solosunu çalmaya çalışsa ne olurdu? Geliştirdiğimiz becerilerimizin akış üzerindeki etkisi nedir?

– Hedefi net bir şekilde belirlenmiş olsa da, sonucuna değil sürecine odaklandığımız eylemlerimiz var mı?

– Mutlu hissettiğimiz anlara katkı yapan unsurlar nelerdir?

– Ototelik bir eylemde öz farkındalığın kaybolması hissi nasıl tanımlanabilir?”