kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

BüroSarıgedik, birinci yılını bir grup sergisi ile kutluyor

13 Aralık 2018

BüroSarıgedik, kuruluşunun 1. yılında temsil ettiği sanatçıların eserlerinin yer aldığı yeni bir sergiyle izleyici karşısına çıkıyor. “Ormanda Yürüyenler: Sanatçı/Hikaye Anlatıcısı” ismini taşıyan sergi,  13 – 30 Aralık 2018 tarihleri arasında HallArts‘ta gerçekleşecek.

Ormanda Yürüyenler: Sanatçı/Hikaye Anlatıcısı” isimli grup sergisinde CANAN, Cengiz Çekil, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Çavuşoğlu, Gülsün Karamustafa, Murat Akagündüz ve SENA’nın eserleri yer alıyor. Sanatçıların güncel eserlerinden güçlü bir seçkiyi barındıracak olan sergi, Sofa Hotel’in kültür alanı HallArts’da “Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı” (ÇİV) ev sahipliğinde düzenleniyor.

Küratörlüğünü Bala Gürcan’ın üstlendiği sergi, kültür tarihçisi Walter Benjamin’in “Hikaye Anlatıcısı” (1936) adlı makalesinde hikaye anlatıcılığının kültür ve toplumsal dönüşümde oynadığı role odaklanıyor. Geçmişin bilgisiyle uzakların bilgisini harmanlayan “hikaye anlatıcısı” karakterini, güncel sanat üretimi kapsamında değerlendiriyor.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde kaleme alınan makale, hikaye anlatımını; kişisel ve kolektif deneyimleri, zaman ve mekandan bağımsız olarak aktaran bir tür mucizevi bilgelik olarak tanımlıyor. Her ne kadar Walter Benjamin bilgiyi (enformasyon) ve hikaye anlatımını karşıt kavramlar olarak ele alsa da, yazılı ve görsel mecralar arasındaki sınırların giderek yok olması, günümüzün ifade biçimlerinde yeni dinamikleri ortaya koyuyor.

BüroSarıgedik

Sanatçılara destek yapıları oluşturmak amacıyla Eylül 2017’de kurulan bir girişim olan BüroSarıgedik, bir proje olarak sanat ortamının güncel koşullarına yönelik yanıt geliştirebilme, İstanbullu sanatçılarla daha yakın ve sağlam bir sanatçı temsili modeli çerçevesinde çalışma arzusu ve gereksinimiyle yola çıktı. BüroSarıgedik yerel ve uluslararası ölçekte sergiler düzenleme, yeni yapıtların üretimi için fon yaratma, sanatçılarla ilgili yayınlar hazırlama, kurumlarla işbirlikleri geliştirme ve yapıtları kamusal ve güvenilir nitelikteki özel koleksiyonlara katma gibi faaliyetler yürütmeyi hedefliyor.