kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’ndan ikinci açık çağrı

8 Eylül 2021

Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, ikinci açık çağrısını Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı için yaptı.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanan hibe programı, Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik ediyor. Şehirler arası büyük ölçekli projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dâhil edilmesi amacını taşıyan programa coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için projeye katılan şehirlerden ancak birinin Ankara, İstanbul veya İzmir olması şartı aranıyor. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2021.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip STK’lar, kültür üreticileri ve sanat girişimlerine açık olan program için, başvuru sahiplerinin en az beş yıllık faaliyet geçmişine sahip olmaları gerekiyor. 2024’e kadar her yıl üç projeye olmak üzere toplamda dokuz projeye sağlanacak olan maksimum 20.000 Avroluk CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın bu en yüksek tutarlı desteği için de, hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilecektir.

Programa, değişim programı organizasyonu, konuk sanatçı programı, konferans serisi, şehirler arası eğitim programı, kurumlar arası ağ geliştirme programı ve sergi projeleriyle başvurulabilecek. Aktivitelerin birden fazla şehri kapsamasının zorunlu olduğu programda, bu şehirlerden sadece biri İstanbul, Ankara veya İzmir olabilir. Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı başvuruları 25 Ekim 2021, Pazartesi günü sona erecek.