kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Depo ve Karşı Sanat’ta yeni sergi: “Fatoş İrwen – Olağan Zamanın Dışında”

5 Mayıs 2021

Depo ve Karşı Sanat, 4 Mayıs – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında küratörlüğünü Ezgi Bakçay ve M. Wenda Koyuncu’nun yaptığı, Fatoş İrwen’in “Olağan Zamanın Dışında” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergide sanatçının yıllara yayılan kesintisiz üretim süreci, malzeme çeşitliliği ve kavramsal çok katmanlılığı dikkat çekiyor. Video, fotoğraf, kâğıt, tekstil ve tuval işlere, yerleştirmeler, nesneler ve metinler eşlik ediyor. Olağan Zamanın Dışında başlıklı serginin gövdesini tanıklık, adalet ve merhamet kavramları oluşturuyor.

Bu sergi Fatoş İrwen’in tüm yaşamına eşlik eden sanatsal deneyimin güncesi olarak okunabilir. Sanatçı tarihine ve coğrafyasına, kendine ve ötekine, merhamete ve zorbalığa tanıklığını bedeniyle kaydetmiş; olağanüstü halde yaşamaya alışmış halklara armağan ediyor. İnatçı bir zarafetle bitkiler ve böcekleri, suyu ve toprağı, canlı ve cansız tüm varlıkları, geçmişi ve geleceği kucaklayan bir zaman tanımı öneriyor. Aynı türden olmayan zamansallıkların üst üste bindiği “olağan zamanın dışında” kutsallığın yitimi, tanımsız özgürlüklerin ve akrabasız yakınlıkların vaadi olarak kutlanıyor.