DEPO’da yeni sergi: “İsim, Şehir, Bitki, Hayvan”

15 Kasım 2019

DEPO, 15 Kasım – 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Nalan Yırtmaç’ın İsim, Şehir, Bitki, Hayvan başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı, son yıllarda farklı medyumlarda ürettiği işleri bir araya getiriyor. Daha önceki işlerinde kentsel dönüşüm, kent hakkı ve insan hakları meselelerine yoğunlaşan sanatçı, bu sefer üretiminin odağına ekolojik yıkım, yerel direniş ve göçmen hakları konularını alıyor.

Bu sergide Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşanan sosyal ve siyasi olayları hem bireysel hem de kolektif hafıza üzerinden yorumlayan Yırtmaç’ın işlerinin bir kısmı günce tutma pratiği gibidir. 2015’ten bu yana ülkenin sertleşen politik iklimindeki olaylar ve akabinde gelen göç dalgası, işlerde bu karanlık dönemin bir kaydına dönüşür. Sanatçı siyasi ve zorunlu göç vakaları üzerinden barınma ve mekânsal aidiyet kavramlarına odaklanır, özne ve mekân ilişkilerini sorgular. Çoğunlukla stensil (şablon) tekniğiyle tuval üzerine çalışan Yırtmaç’ın bu son dönemdeki resim ve desenlerindeki kavramsal çerçeve aynı zamanda yüzey seçimlerine de yansıyor. Sanatçının perdeden tekstil artığı kağıtlara geniş bir seçki oluşturan yüzeyleri kişisel ve gündelik olanın hafızasını da sergiye taşıyor.

Sergideki bir diğer uzun soluklu iş serisi ise sanatçının 2017’de Mexico City’deki R.a.t. Puerto Mitla misafir sanatçı programındaki gündelik deneyimlerinden ve araştırmalarından yola çıkıyor. Sosyal ve siyasi meselelere olan ilgisini bu coğrafyada ürettiği işlere de taşıyan Yırtmaç hem buradaki mahalle kültürüne, şehirde mevcut olan alt kültürlere hem de daha önceki işlerinde olduğu gibi ifade özgürlüğü mağduru olan gazetecilere odaklanıyor. Gündelik olarak ilişki kurduğu öznelerin yanı sıra, araştırmalarında karşısına çıkan siyasi figürlerin portreleri sanatçının program boyunca yanında taşıdığı defterlerinde, desenlerde, suluboyalarda, kolajlarda form buluyor.

Sergiye ismini veren çocuk oyununda olduğu gibi, farklı coğrafyalardan özneler, şehirler, kamusal ve kişisel mekânlar, hayvanlar, tabiat ve peyzaj ögeleri Yırtmaç’ın seçkisinde bir araya geliyor. Gündelik olanın siyasiliğinin imgelerle altını çiziyor, bizlere hatırlatıyor.