kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Elif Uras’ın yeni sergisi Galerist’te

27 Eylül 2016

Galerist, sezonu Elif Uras‘ın “Hayal Meyal” başlıklı yeni solo sergisi ile açıyor. Sanatçının son dönem resim ve seramik çalışmalarının yer aldığı, İstanbul’daki üçüncü kişisel sergisi 23 Eylül – 6 Kasım 2016 tarihleri arasında gezilebilecek.

Uras’ın son dönem işleri günümüz toplumunda kadının evcil, üreten, işgücüne dayalı temsiliyetini yansıtır. İşlerde konu edilen kadın kahramanlar iç ve dış mekanlarda içine dönük ve yalnız hemcinsleriyle sosyalleşen biçimde betimlenir. Ancak bu kahramanlar kadının nesnelleştirilmesine dair indirgemeci bir yorumdan ziyade günümüz küresel ekonomisinin üretici ve tüketici birer parçası olarak yansıtılırlar. Bu eserlerde gelenek ile sekülarizm ve liberalizm gibi modernist ilkelere dair kadın öncülüğünde bir diyalog başlatılarak kamusal ve özel alan arasındaki çizgi durmaksızın yeniden belirlenir.