kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Evcil Sesler/Diğer Taraf” Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu’nda

8 Mayıs 2018

Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu, 8 Mayıs – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında Murat Balcı‘nın “Evcil Sesler / Diğer Taraf” adlı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İki seriden oluşan ve okulun iki sınıfına yayılan sergi, çocuk bireylerin ailede başlayıp okul sıralarında devam eden seçilmiş kaderini tartışmaya açıyor.

Evcil Sesler

“Evcil Sesler” serisi, okullarda sıkça söylenen çocuk şarkılarından sanatçının seçtiği 12 tanesinin, onlara eşlik eden birer resimle yeniden yorumlanışı. Resimler şarkıların hikâyesini, tarihini ve armonisini odağına alıyor. Evcil olanla onu evcilleştiren arasındaki bağlılığın tam adı olan “sadakat”ten hareketle oluşturulan seri; şarkıların içerik ve hitap ettiği yaş grubu dikkate alınarak dört gruba ayrılıyor. Sırasıyla bunlar; “Türe Sadakat”, “Aileye Sadakat”, “Yurduna Sadakat” ve “Ulusa Sadakat”.

Diğer Taraf

Serinin ismi halk dilinde ölmüş kişilerin gittiği yer olarak adlandırılan “Diğer Taraf” ile özdeşleşiyor. Eğitimin tek yönlülüğü ve zorlayıcılığı çocuğun “kendi olma” ihtiyacına rağmen bir model kalıbı oluşturuyor. Evcil Sesler serisindeki şarkıların idealize ettiği model çocuk-öğrenci tipine karşın “Diğer Taraf”taki çocuk bireyler bu üretim bandının defolu ürünleri. Okul diğer taraftakilerin ilgisini çekebilmek ve onları “topluma kazandırmak” için bireysel eğitim planları hazırlasa da bu “iyileştirici” planlar bütçe, fiziksel koşullar ve özveri eksikliğinden dolayı hayata geçirilemiyor. Bir bakıma devlet ve hatta toplum da diğer taraftakilerin “kazanımına” zaman ayırmakta çok da gönüllü değil. Her fabrikanın yok sayabileceği zayiatın, okuldaki karşılığıdır diğer taraftakiler.