kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Faruk Sade Sanat Fonu başvuruları başladı

23 Mart 2021

Galeri Siyah Beyaz tarafından, kültür ve çağdaş sanatı destekleyen; sanatçıları, sanat yazarlarını ve farklı disiplinlerden gelen bireylerin yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine fırsat veren bir sanat fonu olan Faruk Sade Sanat Fonu‘nun yeni dönem başvuruları başladı. Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2021.

Yeni üretim süreçleri, atölye çalışmaları ve yaratıcı projelerin gerçekleştirilmesi için olanaklar sunan fon, bireylerin teorik edinimlerinin öteye taşınmasını amaçlar ve yeni kültürlerle etkileşime geçmenin, şehirleri deneyimlemenin; paylaşmanın, tartışmanın, yetenek ve ilgi alanlarını geliştirdiğini düşünür, yeni dünyaları tanımanın önemini vurgular.

FSSF; Faruk Sade’nin ODTÜ’deki Mimarlık eğitiminin ardından Paris’te edindiği sanatsal izlenimleri, 1984’te Türkiye’ye dönerek Galeri Siyah Beyaz’ı kurmasından ilhamla oluşturulmuştur. Sade, Galeri Siyah Beyaz’ın kurulmasıyla Türkiye çağdaş sanatına yeni bakış açıları kazandırmış ve 1994 yılında dönemin ilk misafir sanatçı programı sayılabilecek RES-Artist ile 14 kurucu temsilciden biri olarak ev/atölye mimarlığına imzasını atmıştır. Siyah Beyaz bu örgütlenmenin devlet desteği almayan ilk özel galerisidir.

Sade’nin misyonunu devam ettiren FSSF, sanatçı, sanat eleştirmeni ve mimarlıktan gelen adaylara etkileşim alanları yaratmayı, bu etkileşimlerden yeni diyaloglar kurulmasını hedefler. FSSF; 35 yaş altı, orta seviyede İngilizce bilen; özellikle yurt dışında olmak üzere sanatçı stüdyoları, asistanlık, atölye çalışmaları veya sanatsal her türlü etkinliğe katılmak isteyen adayların önerilerine açıktır. Özellikle araştırma ve sanat/sanatçı programları desteklenir. Yalnızca lisans üstü mezunlar desteklenir. Sergi prodüksiyonu ve eser üretimi desteklenmez. Aynı proje için başka bir fondan destek alanlar desteklenmez. Ek görüşme gerekli görüldüğü takdirde gerçekleştirilebilir ve ek belge talep edilebilir.

Başvurmak isteyen adayların çalıştıkları disiplinleri, portfolyolarını, motivasyon alanlarını, hangi etkinliğe katılmak istediklerini, katılmayı önerdikleri etkinliğin onlarda nasıl bir değişim yaratacağına inandıklarını ve projelerinin içeriğini bütçe ve süreleri ile detaylandırarak iletmeleri gerekiyor.

Fona hak kazananlar resmi internet sitesinde açıklanır. FSSF, adayların başvurularında tüm sürecin sorumluluklarını üstlenmesini bekler. Değerlendirmeler, verilen bilgilerin geçerliliği, detayı ve motivasyonun yüksekliğine göre gerçekleştirilir. Değerlendirmeyi Sade ailesi yapar.