kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galata Rum Okulu’nda iki yeni sergi

10 Nisan 2017

Galata Rum Okulu, 8 Nisan – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Ahmet Doğu İpek’in “Günler” ve Erinç Seymen’in “En Başa Dön” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. “Günler”, binanın birinci ve ikinci katlarına yayılırken, “En Başa Dön” ise, Galata Rum Okulu’nun bir proje ve okuma odası olarak yürüttüğü ve okulun 4. katında yer alan Açık Okul Kütüphanesi’nde yer alıyor.

Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ikinci kişisel sergisi olan Günler, sanatçını son 10 ayda ürettiği yapıtların yanı sıra 2015’e tarihlenen eserlerini de barındırıyor. Serginin birinci katında yer alan yerleştirme, Galata Rum Okulu’nun yerleşkesi olan binanın tarihsel, mimari ve işlevsel hafızasına odaklanıyor. Simgesel bir mekan tasviri olan yerleştirme; eğim, kütle, ağırlık gibi somut verilerin yanı sıra hakikat, algı, inkar gibi olgulara da işaret ediyor.

Serginin hem omurgasını oluşturan hem de ona ismini veren “Günler” serisi, 200’den fazla suluboya eserden meydana geliyor. 2016 Temmuz ayının sonlarında başlayan ve 2017 Mart ayına kadar devam eden bir süreçte her gün bir resmin eklenmesiyle büyüyen ve her bir resmin üretildiği günün hafızasını taşıdığı bu siyah soyut seriden yaklaşık 120 parça sergileniyor.

Erinç Seymen‘in “En Başa Dön” adlı sergisi, azınlık kimliklerine atfedilen zanaatlerin ve mesleki ustalıkların, hem yaşam kalım gereci olarak işlevselliğini hem de toplumları şematize eden göstergelere dönüşümünü tartışmaya açmayı hedefliyor. Resim ve heykelden oluşan yerleştirme izleyiciyi, kimi zaman bireylerin ünvanları olarak ortaya çıkan, kimi zaman ise soyadlarına dönüşen mesleki becerilerin olumlayıcı vurgusunun yanında, toplumların imgeleri üzerindeki nostaljik ve tektipleştirici etkisini düşünmeye davet ediyor.

Sergi süresince sanatçının davet ettiği okuyucular ile sergi çerçevesinde Açık Okul Okuma Programı gerçekleşecektir.