kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Muaf’tan yeni sergi: “Traditional Y”

6 Eylül 2021

Galeri Muaf, 4 – 25 Eylül 2021 tarihleri arasında Barın Han’da Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin‘in işlerinin yer aldığı  “Traditional Y” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Çocukluklarını birlikte geçiren sanatçı ikilisi Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin; ilk solo sergilerinde “lunapark” kavramına odaklanıyor.

Yetişkinlik ve çocukluk kavramları konu lunaparkta anlaşılması zor bir hâl olduğunu düşünen ikili “Lunaparklar oyun teması adı altında bir yandan çocuk olmaya dair anlamları üretir, diğer yandan yetişkinlerin “çocukça” davranışlarının mazur görülmesini sağlayarak bu muğlaklığı yaratır.” söylemiyle geleneksel çini tekniği ve sırlama yöntemleriyle geleneksel malzemelerin çağdaş anlatımla aidiyet sorularının peşine düşer ve sanatsal pratiklerinde sosyal, kültürel ve politik yapıları araştırır ve sanat temsilinin normal biçimleri değiştirilirse ortaya çıkabilecek söylemlerle ilgilenir.

Hızla gelişen kentlerde insanlar şehrin stresli yaşamından kurtulmak, eğlenceli vakit geçirmek ve çalışma sürelerinden artan boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla farklı aktivitelere yönlenmektedir. Bu aktivitelerin yapıldığı çok sayıda rekreasyon alanlarından biri de lunaparklardır. Birer eğlence parkı olan lunaparklar, farklı aktiviteler sunarak, insanların hoşça zaman geçirmeleri, canlanmaları ve dinlenmeleri sağlamaktadır. Eğlence endüstrisinin bir parçası olan bu alanlar, çok uzun yıllardan bu yana insanların sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarına karşılık vermektedir.

Bireyin mutluluk arayışını canlı tutarak, çocuksu eylemlerini içeren çeşitli eğlencelerin gerçekleştirildiği bu mekânlar, her dönem popüler kültürün bir göstergesi olmuştur. Çünkü lunaparklardaki eğlence alanları farklı hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırılıp, kurgulanarak zaman sınırlarını aşan, kitlelerin paylaştığı bir unsur haline gelmektedir. Böylece, mekânların günün ihtiyaçlarına göre devamlı güncellenmesi eğlencenin sürekliliğini ve popülerliğini sağlamaktadır.

Sanatçı ikilisi ise içinde bulundukları zamandan yaşadıkları kentin eski anılarına ve kullandığı malzemenin geçmişine bakıp günümüze yönelik tasarım öğelerini kullanarak yeni bir dil arayışına giriyor, bulundukları kültürün tek bir pencereden farklı perspektiflerle baktıkları bir lunapark inşa ediyorlar.