kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev İstanbul’da yeni sergi: “Aşı”

24 Eylül 2019

Galeri Nev İstanbul, 6 Eylül – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında Ahmet Doğu İpek‘in Aşı başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının Galeri Nev İstanbul’daki ilk kişisel sergisinde, sanatçının mürekkep ve suluboya gibi tekniklerle gerçekleştirdiği iki boyutlu çalışmalarının yanı sıra doğada izini sürerek topladığı ve ufak müdahalelerle düzenlediği üç boyutlu heykelsi yerleştirmeler de yer alıyor.

Daha erken tarihli monokrom işlerinde titizlikle işlediği kitle, yoğunluk, süreklilik gibi kavramlar, sanatçının bu sergisinde bünyelerine yeni formlar, parçalar ve kimi zaman renkler katarak ifade alanını güçlendiriyor. Sözcük anlamı kenetlenme, perçinlenme, doku nakletme olan aşı, botanik terminolojisinde iki bitkinin doku parçalarının kaynaştırılarak büyümeye devam etmelerini ifade eder.

Bu bağlamda sergi, hem bir malzemenin yaratıcı düşünceyle buluşarak / aşılanarak yeniden hayat bulmasını, hem de doğada bulunan organik oluşumların iç içe geçerek melez bir form yaratma sürecini yansıtıyor. İpek’in sergi mekanında yeniden kurguladığı buluntu form ve dokular, birbirleriyle bütünleşme sürecinde kendi özlerini yitirmeden ve birbiri içinde dağılmadan tek bir nesne hâlini alıyor. Aşı, sanatçının kent ve doğayla çok katmanlı ilişkiler geliştirme ve malzemenin sınırlarını durmaksızın deneyimleme süreçlerini de yansıtarak bir yanıyla tanıdık, diğer yanıyla yeni ve çarpıcı bir görsel dil yaratıyor