kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev İstanbul’da yeni sergi: “Ben Hiç Burada Olmadım”

25 Kasım 2021

Galeri Nev İstanbul, 11 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında, İstanbul’daki çağdaş sanat galerilerini bir araya getiren ve ilk edisyonu bu yıl gerçekleşen İstanbul Gallery Week’e (İGW) “Ben Hiç Burada Olmadım” başlıklı disiplinlerarası ve deneysel bir programla dâhil oluyor.

Aras Seddigh’in parfümör Ömer İpekçi’yi galeri mekânına davet ettiği etkinlik, görsel sanatlar, yazı ve koku arasında bağlar kurarak duyular arası geçişlere imkân veren bir deneyim öngörüyor.

Adını Ben Lerner’ın “Atocha’dan Ayrılış” başlıklı kitabında geçen bir cümleden alan etkinlikte, Ben Hiç Burada Olmadım ifadesiyle kokunun belirleyici özellikleri olan görünmezliğe ve uçuculuğa çağrışım yapılıyor. Aynı zamanda bir eksikliğe de vurgu yapılarak görsel – işitsel öğelerin aksine, sanat üretimi ve deneyimlenmesinde kokunun genellikle daha arka planda kaldığı hatırlatılıyor.

Bir sanatçıyla bir parfümörün aynı atölyeyi paylaşma deneyimleri aracılığıyla iç içe geçen üretim süreçleriyse, Seddigh’in etkinlikte sergilenen N.99 adlı resmi üzerinden okunabiliyor. Adını İpekçi’nin ürettiği Incarnation / Untitled parfümünün 99. edisyonundan alan bu eser, parfümle birlikte mekânsal bir kurgu içine yerleşiyor ve böylelikle aynı dönemde yaratılan ve birbirlerinin oluşum süreçlerine müdahil olan imge ve koku arasındaki bağı görünür hale getiriyor.

Kokunun kelimeler ve hafızayla ilişkisi üzerine kurulu Münazara Onu Bul isimli çalışmada ise koku hakkında sabit bir dil ve algının olmayışının yarattığı boşluk, Seddigh ve İpekçi tarafından deneysel ve eğlenceli bir oyuna dönüştürülüyor. Oyuncuların birbirinin kelimeleri ve kokuları algılama şeklini karşılıklı olarak manipüle ettiği bu oyunda İpekçi, Seddigh’in yazdığı metinden seçtiği belli parçalar üzerine bir koku üretiyor, ardından kokunun çağrıştırdıkları üzerine Seddigh yeniden bir metin kaleme alıyor. Bu şekilde tekrar eden on aşamalı oyun, bir kokunun zihinde çağrıştırdığı kelimeler ve kelimelerin anlattıklarının kokuya dönüşmesi aracılığıyla bir çeşit iletişimsizliğin deneyimini sunarken, yeni iletişim yollarını da aramaya devam ediyor.