kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Siyah Beyaz’da yeni sergi: “Eksik Olan Ne?’’

24 Şubat 2020

Galeri Siyah Beyaz, 21 Şubat – 23 Mart 2020 tarihleri arasında heykeltıraş Bahadır Çolak‘ın “Eksik Olan Ne?’’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bahadır Çolak sergide yer alan yapıtlarında; iktidar ilişkileri, yerleşik algılar, sistem dayatmaları gibi konular üzerine yoğunlaşıyor. Sistemin dayattığı olgulara karşı duruşlar geliştiren sanatçı, bu düzensizliklere dikkat çekerek yeni anlam arayışlarına giriyor. Çolak, uzun bir süredir bu iktidar mekanizmaları ve sistemin üzerine kurulduğu kavramlar bağlamında düşünüyor ve üretiyor. İktidar gibi sonsuz tanımlamaları içinde barındıran bu hayli yüklü kavramı, heykelin diliyle, farklı görsel dinamiklerle yeniden ele alıyor.

İzleyicinin bakışı ile bizzat dahil olacağı, sorgulamalar yapacağı bu heykeller, psikanalizin, mitolojinin dilini de kullanıyor.  Dolayısıyla Bahadır Çolak’ın mermerin dışında çelik malzemeyle gerçekleştirdiği yapıtlarında bireyin karşı karşıya kaldığı tüm sistem sorgulanıyor. Çolak’ın heykelleri, bilginin ve imgenin manipüle edilebildiğini hep aklımızda tutmamızı istiyor. Bizi görünen ve gerçekte olan arasındaki çelişkinin sınırlarında dolaştırıyor.