kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hayy Açık Alan’da yeni sergi: “Zamana Takılmak”

15 Ekim 2021

Hayy Açık Alan, 15 Ekim – 18 Aralık 2021 tarihleri arasında Zamana Takılmak başlıklı sergi ile birlikte tekrar açılıyor. Sergi kapsamında fiziksel ve çevrimiçi olarak gerçekleşecek başka konuşma, performans ve atölye çalışması gibi yan etkinlikler de düzenlenecek.

Ezgi Yakın küratörlüğünde gerçekleşecek sergide sanatçılar Cevdet Erek, Şeyma Güzelaydın, Kalender Meşrep (Tuğçe Akay & Ayşegül Doğan), Sevil Tunaboylu, Özge Yağcı, Nalan Yırtmaç’ın video performans, seramik, enstalasyon, resim, ses, kolaj gibi farklı medyumlarla gerçekleştirdikleri işleri yer alıyor.

Sergi mekânın fiziki, psikolojik ve politik katmanlarıyla ilgilenen sanatçıları bir araya getiriyor. Yerin mahremiyeti ve müdahil olmakta zorlandığımız bir dış dünyanın gerçekliği, mekânın işlevsel ve sembolik anlamlarını yeniden düşünme imkânı veriyor. Yaşadığımız zamanın izinde mekânsal deneyimin özel ve kamusal alanlarda aidiyet kurma ve yabancılaşma sürecine etkilerini araştıran “Zamana Takılmak”da sanatçılar, iç gözlem ve farklı diyalog imkânlarından faydalanıyor. Çalışmalar, belirsiz bir zaman aralığını yaşarken içeriye-dışarıya dair karşılaşmalara bağlı olarak kentin kamusal alanı ile kişisel mekânlarda öznel bir ilişki ve iletişim yolu kurma olasılıklarını sorguluyor.

Ses enstalasyonlarıyla ve performanslarıyla tanıdığımız Cevdet Erek, sesi uzam ve zamanla düşünürken Hayy Açık Alan’ın fiziki konumu ve çevreyle olan irtibatıyla ilgileniyor. Şeyma Güzelaydın, resimlerinde tekrar eden katı ve güçlü nesnelerin birbiriyle ilişkilenme biçimini varoluşsal kaygıyla yeniden kurguluyor. Kalender Meşrep grubu iki ev arasında halat yardımıyla kurulan kişisel diyaloğu mahallenin de tanık olduğu bir performansa dönüştürüyorlar. Sevil Tunaboylu form ve objenin temsili üzerinden, rutinden ve hareket etmekten aynı anda bahseden bir deneyimin parçalarını farklı medyumlardan yararlanarak bitimsiz bir kurgu içinde oluşturuyor. Özge Yağcı anlatı öğelerinden yararlandığı seramik üretimlerini gerçekleştirirken iç mekânın duyusal bağlantılarından besleniyor. Nalan Yırtmaç ise kent dinamiklerine odaklandığı kolajlarında şehrin farklı zamanlarını temsil eden görselleriyle çocuk kitaplarındaki öğretici kimi şablonları eleştirel bir biçimde buluşturuyor.

“Zamana Takılmak” gündelik hayattaki rutin faaliyetlerde mekânın sınırlarını hatırlatan kimi yansımaları öznel ve yaratıcı işaretler sunarak ele alıyor. Bu deneyimleme ile mekânsal sınırların, ölçülerin ve formların alışılmadık ve düşsel olanakları üzerine yoğunlaşıyor.