kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi açıldı

29 Mart 2016

Hrant Dink Vakfı bünyesinde, Ermeni araştırmaları ve Türkiye’de azınlıklar alanında bir uzmanlık ve araştırma kütüphanesi kuruldu. Kütüphane, özellikle Ermeni kültürü ve tarihi üzerine çalışan araştırmacılara ve öğrencilere hizmet vermeyi amaçlıyor.

Kütüphane ve arşivinde 20 bin kitap ve süreli yayının yanı sıra dijital kayıtlar da yer alıyor. Kütüphanede yer alan kitapların dizimi Library of Congress Classification (LCC) sistemi esas alınarak yapıldı.

Kütüphanenin, üyelerin ve araştırmacıların kitap ve diğer kaynaklara dair önerileriyle gelişmesi isteniyor. Önerilerden uygun görülenlerin koleksiyona dahil edilmesi planlanıyor.

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi’ni ziyaret eden herkes kütüphanede bulunan basılı ve dijital kaynaklardan yararlanabilecek. Kitap ödünç almak isteyenler ise senelik 100 TL bağış karşılığında kütüphaneye üye olabiliyor. Üyeler, kütüphane dışına kitap çıkarabilecek ve kütüphanenin koleksiyonuna eklenen yayınlar konusunda düzenli olarak bilgilendirilecek.

Hrant Dink Vakfı Kütüphanesi ayrıca Türkiye’de azınlıklar, Ermeni araştırmaları, tarihi, kültürü, dili ve edebiyatı gibi konulardaki kitap ve arşiv belgelerini de bağış olarak kabul ediyor.

Kütüphaneye kaydedilmiş tüm kaynaklar www.hrantdink.org adresindeki çevrimiçi katalog üzerinden görüntülenebiliyor. Kütüphanenin ziyaret saatlerine buradan ulaşılabilir.