ICOM yeni müze tanımını duyurdu

31 Temmuz 2019

ICOM (International Council of Museums), 21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde Paris’te gerçekleşen 139. ICOM Yönetim Kurulu oturumunda müze kavramı için yeni bir tanım duyurdu.

Museum Definition, Prospects and Potentials (MDPP) daimi komitesi aracılığıyla aktif dinleme, alternatif tanımların toplanması ve toplanması süreçlerinin ardından yönetim kurulu tarafından oluşturulan bu tanım, 7 Eylül’de Japonya’daki Kyoto Uluslararası Konferans Merkezi‘nde (ICC Kyoto) gerçekleşecek ICOM Olağanüstü Genel Kurulu‘nda mevcut müze tanımı yerine ICOM Tüzüğü’ne dâhil edilmek için oylanacak.

Yeni Müze Tanımı: “Müzeler, geçmiş ve gelecek hakkında kritik diyaloglar için demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlardır. Günümüzün çatışmalarını ve zorluklarını kabul edip ele alarak, topluma olan güvende eserler ve örnekler tutar, gelecek nesiller için farklı hatıraları güvence altına alır ve eşit haklar sağlar ve tüm insanlar için mirasa eşit erişim sağlar. Müzeler kâr amaçlı değildir. Katılımcıdır, saydamdır ve insan onuruna ve sosyal adalete, küresel eşitlik ve küresel refah düzeyine katkıda bulunmayı amaçlayan, dünyadaki anlayışları toplamak, muhafaza etmek, araştırmak, yorumlamak, sergilemek ve geliştirmek için aktif ortaklıklar ile çalışırlar.”

ICOM, tüm dünyada, müzeler için ortak bir çerçeve, profesyonel tartışmalar için bir forum ve müzelerde ve kültürel kurumlardaki miras ve koleksiyonları sorgulamak ve kutlamak için bir platform sunuyor. Müzenin ortak bir tanımı, küresel bir organizasyon olarak ICOM’un bel kemiği işlevini görüyor.