kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültür Hattı programının eğitimleri başladı

9 Kasım 2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında hayata geçirilen Kültür Hattı projesi kapsamındaki eğitimler başlıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 90 katılımcıyı ağırlayacak beş günlük eğitim programı; 1 – 5 Kasım; 22 – 26 Kasım ve 20 – 24 Aralık 2021 tarihleri aradında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılara kültür politikaları, kültür yönetimi, kaynak geliştirme, iletişim, dijitalleşme ve proje yönetimi konularını ele alan çevrimiçi bir eğitim programı sunuluyor.

Ocak 2021’de tamamlanan ihtiyaç analizinden çıkan sonuçlara göre tasarlanan, 37 saat sürecek 5 günlük eğitim programında kültür politikaları, kültür yönetimi, kaynak geliştirme, iletişim, dijitalleşme ve proje yönetimi konularını ele alan ders ve atölyelerden oluşan 12 farklı oturum bulunuyor. Pandemi koşulları nedeniyle tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar arasındaki etkileşim, program süresince kullanılacak farklı dijital uygulamalarla desteklenecek.

Eğitimlere katılacak kişiler; yayımlanan açık çağrıya gelen başvurular arasından proje ekibi ve Danışma Kurulu tarafından seçildi. Her grupta kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar ya da akademik kurumlarda kültür-sanat alanında çalışan kişiler ile bağımsız kültür profesyonelleri arasında dengeli bir dağılım gözetildi.

Farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanan program kapsamındaki eğitimlere Türkiye’nin 7 bölgesinden, 55 farklı şehirden toplam 449 başvuru yapıldı. Başvuranların %54’ü İstanbul, Ankara ve İzmir’de; %46’sı Türkiye’nin diğer şehirlerinde çalışmalarını sürdüren profesyonellere aitti. %60’a yakını 18-35 yaş aralığında ve %65’i de kadın kültür-sanat çalışanlarına ait başvuruların sektörlere göre dağılımı ise kamu kurumları, özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bağımsız kültür profesyonelleri ve akademi olarak sıralandı.

Eğitimlere katılmak üzere 449 kişi içinden belirlenen 90 katılımcı ise Türkiye’nin 36 farklı şehrinde ikamet ediyor. Katılımcıların %69’u 18-35 yaş aralığındayken, %62’si de kadınlardan oluşuyor. Katılımcıların sektörlere göre dağılımında kamu kurumları (%31), özel kurumlar (%27) ve sivil toplum kuruluşlarını (%23), akademi (%13) ve bağımsız katılımcılar (%6) izliyor.

Eğitim programlarında eğitmen olarak yer alacak isimler:

 • Aydan Yılmaz (AB İşleri Uzmanı – TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı)
 • Belgin Aslan (Uluslararası İlişkiler Koordinatörü – TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü)
 • Dorukhan Demirbilek (Direktör, InogarArt)
 • Emre Erbirer (Kurucu – kültür.limited / Yaratıcı Platform Yöneticisi – ATÖLYE)
 • Esra A. Aysun (Türkiye Sanat Direktörü – British Council)
 • Dr. Füsun Üstel (Akademisyen ve Yazar)
 • Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan (Akademisyen – İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Halit Soysal (Kurucu – Perception Benders ve paó)
 • İlkay Baliç (Kurucu Ortak – Mümkün)
 • Doç. Dr. Itır Erhart (Akademisyen – İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Girişimci – Adım Adım)
 • Mahir Namur
 • Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu (Akademisyen – İstanbul Üniversitesi / Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komitesi Başkan Vekili – UNESCO Türkiye Milli Komisyonu)
 • Dr. Öcal Oğuz (Başkan – UNESCO Türkiye Milli Komisyonu)
 • Pınar İlkiz (Kurucu Ortak ve İletişim Geliştirme Direktörü – Pikan Ajans)
 • Doç. Dr. Serhan Ada (Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı – İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Dr. Tuba Işınsu Durmuş (Akademisyen – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komitesi Başkan Vekili – UNESCO Türkiye Milli Komisyonu)

Eğitim programı bünyesinde, Türkiye’de kültürel ifadelerin çeşitliliğine farklı sanatsal perspektiflerden bakmayı hedefleyen Kapsayıcı Konuşmalar isimli bir konuşma serisi de yer alacak. Katılımcılarla birlikte, mimari, edebiyat, müzik ve sahne sanatları alanlarının Türkiye’deki serüvenine ve bu disiplinler perspektifinden Türkiye’nin düşünce ve değer dünyasının nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğine bakılacak.

Bu konuşma serisinde yer alacak isimler:

 • Öğr. Gör. Esra Dicle Başbuğ (Akademisyen – Boğaziçi Üniversitesi)
 • Gökhan Akçura (Yazar ve Araştırmacı)
 • Mario Levi (Yazar ve Akademisyen)
 • Dr. Uğur Tanyeli (Akademisyen – İstinye Üniversitesi)

Projeye özel olarak tasarlanan kulturhatti.org internet sitesi de Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kültür profesyonelleri için, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek. İhtiyaç analizinden yola çıkarak belirlenen konu başlıklarında hazırlanan bir dizi kısa eğitim videosu Aralık ayından itibaren sitede yayımlanmaya başlayacak. 10 ayrı konu başlığında, her biri 15 dakika uzunluğundaki bu video serisi, projenin web sitesinde düzenli olarak her ay yayımlanacak. Web sitesinde ayrıca Kültür Hattı Okumaları isimli bir yazı serisi de kültür-sanat profesyonelleriyle buluşacak. Bu seri, bugüne kadar kültür-sanat alanında çalışmış araştırmacıların geçirdikleri araştırma ve yazı süreci ile sürecin onlara kazandırdığı tecrübeleri kendilerinden sonra gelenlerle paylaşmalarına olanak sağlayacak.