kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

#KültürdeKadınGücü Destek Programı’ndan açık çağrı

19 Kasım 2020

British Council Türkiye, Kültürde Kadın Gücü programı kapsamında müzik, tiyatro ve dans alanlarında çalışan kadın sanatçılar için bir Destek Programı başlatıyor. Programa son başvuru tarihi 29 Kasım 2020, Pazar.

Destek Programı, kadın müzisyenlerin, tiyatro ve dans yapımcılarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki fikirlerini dile getirmeleri ve sanatlarını ve yeteneklerini dijital ortamda çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlar yoluyla sergilemeleri için fırsatlar yaratmayı; pandemi sebebi ile izleyicilerin kalabalık ve kapalı alanlara girmemelerinin tavsiye edildiği bu dönemde sanatçıların izleyicilerle bağlantı kurmaları fırsatını sağlamayı ve Türkiye’den kadın sanatçıların sanatsal mükemmeliyetini paylaşmayı, kutlamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

British Council, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinin katılımcı, açık ve müreffeh toplumlar yaratmada hayati bir önem taşıdığına inanıyor. Kadınları güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek yalnızca temel bir insan hakkı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıran tüm alanlarda çarpan etkisi yaratır.

British Council Türkiye’nin Sanat programı, ‘geleneksel’ sanat alanlarının dışında çalışarak ve yeni formlarda daha kapsayıcı ve erişilebilir bir sanat sunumunu savunan yeni küratöryel seslerin ve yaratıcı girişimcilerin becerilerini belirleyip geliştirerek sanat izleyicilerini çeşitlendirmeye odaklanmıştır. Bu sebeple, özellikle sanatın izleyici kitlesini çeşitlendirmek amacıyla kültür alanında çalışacak kadın liderler ve sanatçıları desteklemek, programımızın temel unsurlarından birini oluşturur.

British Council’ın Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan kadın yaratıcıları ve sivil toplum aktivistlerini desteklemek ve onlarla birlikte çalışmak üzere başlattığı Kültür Sanatta Kadın ve Liderlik programı Kültürde Kadın Gücü Araştırması ile başladı. Program, Birleşik Krallık’taki kadın liderlerin mesleki gelişim programı, Birleşik Krallık’tan kadın sanatçıları sergileyen kuruluşlar için #KültürdeKadınGücü destek programı, Açık Radyo’da cinsiyet eşitliği üzerine bir radyo programı olan Festival Alanı ve ardından Haziran 2020’de dijital WOW Global24 festivaline İstanbul’un katkısı ile devam etti ve Dünya Kadınları Festivali İstanbul ile, Mart 2021’de dijital olarak gerçekleştirilecek.

WOW – Women of the World , 2010 yılında ilk WOW Festivali’nin Southbank Centre’da düzenlenmesiyle Jude Kelly tarafından kuruldu . O günden bu yana dünyanın pek çok yerini gezerek iki milyondan fazla kişiye ulaşan WOW Festivalleri kadınları ve genç kızları destekliyor, onların karşılaştıkları güçlükleri açık yüreklilikle ele alıyor. WOW altı kıtada 65’ten fazla festivale imza attı, iki milyondan fazla kişiye ulaştı. WOW Festivallerinin küresel ortaklarından biri olan British Council, Mart 2021’de düzenlenecek WOW Festival İstanbul’un duyurusunu yapmaktan gurur duyuyor. 

WOW İstanbul, özellikle yaratıcı sektörlerdeki kadın profesyoneller ile sivil toplum arasında işbirliklerini mümkün kılan güvenli, sıcak ve kapsayıcı bir dijital paylaşım ve etkileşim alanı yaratacak.

British Council, bunu desteklemek için, İstanbul’dan dört kadın sanatçının müzik ve sahne sanatları (tiyatro veya dans) çalışmalarını WOW İstanbul’da çevrimiçi olarak sunmaları için bu Destek Programı açık çağrısını başlatıyor.