kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Mixer sanat sezonunu yeni yerinde o+oma+a ile karşılıyor

6 Eylül 2017

Mixer, 9 Eylül – 21 Ekim 2017 tarihleri arasında o+oma+a adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan sanatçılar arasında Ahmet Duru, Ali Elmacı, Ali Şentürk, Alican Leblebici, Ayşe Hilal Ateş, Berk Yüksel, Elif Esen, Evren Erol, Gökçen Dilek Acay, Hasan İlkan Cebeci, Meliha Sözeri, Meltem Şahin, Murat Can Kurşun, Nur Gürel, Oğuz Emre Bal, Özcan Saraç, Özgür Ballı var.

Adını insan ve makinelerin matematiksel etkileşimini inceleyen Otomata teorisinden (Automata Theory) alan sergi, fiktif bir makinenin hikayesini konu alıyor. İzleyiciyi göremediği, fakat varlığını içten içe hissettiği ve sanatçıların üretim süreci ile doğrudan ilgili olan bu makinenin nasıl işlediğine ve neye benzediğine dair bir keşif süreci ile baş başa bırakıyor.

İnsanın makineleştiği ve makinelerin insansılaştığı ve çağdaşın sürekli sorgulandığı bir dönemde sergi, teknoloji ve bilim desteğiyle üretilen eserlerin gün geçtikçe yeni formlar ve yeni sergileme şekilleri oluşturacağını ön gören Buluşçu Manifestoyu yeniden yorumluyor. 1946 yılında Buenos Aires’te ortaya atılan ve teknoloji ile estetik yargının değişeceğini savunan bu manifestoda sanatçıların mevcut teknolojik gelişmelerden yararlanarak işler üretmesi üzerinde duruluyor. Teknolojik terimi çoğu zaman çağın ötesinde olarak algılansa da aslında bu manifesto tam da çağdaş olanın bu olduğunu savunuyor. Teknoloji ve üretimi birbirinden bağımsız düşünemediğimiz bu post-dijital dönemde farklı araçları kullanan 17 sanatçıyı bir araya getiren sergi, bu geçiş sürecinde sanatçıların işlerine yansıyan estetik algının değişimi üzerine bizi sorgulamaya itiyor.

Ayrıca, bu sene 5. yılını kutlayacak olan Mixer sanat sezonunu Karaköy’deki yeni yerinde karşılıyor. 5 yıl önce Tophane’de başlayan serüvenine Karaköy’den de geçip Sıraselviler’de devam eden Mixer, yeniden Karaköy’e dönüyor. Mixer, yenilenen “Mixer Yazlık” binasının hem giriş hem de alt katında bulunan sergi alanlarıyla Eylül ayından itibaren ziyarete açık olacak. Hem yeni serginin hem de yeni binanın açılış kutlaması, aynı binada yer alacak diğer galeriler ile birlikte 20 Eylül’de yapılacak.