kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

O’Art’ta yeni sergi: ‘Hazne’

26 Nisan 2022

Odeabank’ın sanat platformu O’Art, 15 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında, SENKRON Eş Zamanlı Video Sergileri kapsamında, Begüm Güney küratörlüğünde, sanatçı Özge Topçu’nun mekâna özgü yerleştirmesi ‘Hazne / Chamber’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Eser, suyun hafızasından ilham alıyor. İstanbul’ da yer alan kutsal bir mekânın temelinde, mekânın mimari plânının bir uzantısı olarak derine inen, suyun toplandığı ve dağıtıldığı bir sarnıç alanında gerçek fotoğraf çekimleriyle bir heykeli birleştiriyor.

Hazne, kelime kökeninin de verdiği ilhamla, suyun hafızasını bir hazine olarak kabul ediyor. Yapıt, sanatçının önceki işlerinde sıklıkla yer alan, üst boyutlu geometrik formların ve bu formların iz düşümlerinin görsellerini mimariyle etkileşime geçirmesinin yanında bu sefer daha mikro bir elementin, suyun ve su moleküllerinin ses frekanslarıyla oluşturdukları cymatic motiflerini de hacimlendirerek yüksek boyut geometrisindeki heykellere dönüştürüyor. Su molekülünün üçgen yapısının kapalı bir form oluşturmasıyla oluşan 20 yüzlü (ikozahedron) yapısı ve bu yapının izdüşümleri ile farklı açıdan görünen halleriyle mekanla ve seyircinin deneyimiyle etkileşime geçen sanal bir yerleştirme gerçekleştiriliyor. Ikozahedron (20 Yüzlü) aynı zamanda Platon katılarında, suyun sembolü olarak kabul ediliyor. Ses tasarımında, sudan ilham alınarak melodi oluşturan el yapımı çanlar ile mekândan kaydedilen organik sesler kombine ediliyor. Eserin ses tasarımı, Omni Ferah Feza tarafından gerçekleştiriliyor.

Suya suyun bilimsel sembolü -ikozahedron-, geometrik formundaki ışık enstalasyonu ile görünen, gizlenen, yansıyan, ‘ses’lenen ve tekrar eden; sanatçısı tarafından mekansal aidiyeti dijital yöntemlerle sağlanan ‘Hazne-Chamber’ hafızasını muhafaza ettiği yerde başka bir dilde yeniden doğuyor.