kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

O’Art’ta yeni sergi: ‘Işıklık / Skylight’

21 Nisan 2021

Odeabank’ın sanat platformu O’Art, 15 Nisan – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘Senkron’ kapsamında Özge Topçu’nun ‘Işıklık / Skylight’ başlıklı mekâna özgü yerleştirmesine ev sahipliği yapıyor. Serginin küratörlüğünü Begüm Güney üstleniyor.

Özge Topçu, sergide dijital sanat ile mekâna özgü enstalasyonu bir araya getiriyor. Sanatçı, son çalışmalarında ele aldığı geometrik form olan dört boyutlu hiperküpü, Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda yeniden kurguluyor ve mekânla etkileşime geçiriyor.

İngiltere’nin ikinci büyük sanat ödülü olan The MAC International Art Prize’a da aday gösterilen Özge Topçu’nun ışık heykeli, ilk kez sergilendiği Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda formun izdüşümlerini ışık ile yeniden dönüştürüyor. Bu form, modern geometride dört boyutlu teseraktın doğurduğu bir yıldız formu olarak öne çıkıyor.

Sanatçı, seriye hÂkim bu formla reel bir varlık alanına ait olmayan bir düşüncenin – düz dünya teorisinin geri gelişini, tüm öznel çağrışımlardan arındırarak; yatay, dikey ve diyagonallere indirgiyor. Selçuklu, Osmanlı ve geleneksel Türk mimarisinde de karşılaştığımız yıldız motifini oluşturmasının keşfi- Kılıç Ali Paşa Hamamı’na yerleştirilen ‘Işıklık / Skylight’ bu mimari öğelerin eşliğinde kurgulanan, enstalasyonun mekânla ilişkisi daha yayılmacı bir tavrı taşırken – tarihsellikten – mekânın belleğinin korunan sürekliliğinden besleniyor. Özge Topçu, ‘Işıklık / Skylight’ sergisiyle ‘düz dünya’ teorisine karşıt ifadesi çevreyi ve sosyal yapıyı oluşturan unsurların bir araştırması olarak; epistemolojideki bu geri dönüşün nedenlerini anlamaya çalışıyor.