kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu yayınlandı

1 Şubat 2021

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında aldığı hibeyle 24 aylık proje süresince hayata geçirdiği OKUYAY Platformu, 24 aylık çalışmalarının sonucunda hazırladığı OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nu dijital ve basılı formatlarda yayımladı.

Üç bölümden oluşan kılavuz, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için kurumsal ya da bireysel olarak çalışan, çalışma yapmak ya da bilgi sahibi olmak isteyen herkes için geniş kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Kılavuzda okuma kültürü, okuma kültürünün unsurları, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için yapılması gerekenler ve STK’ların proje hazırlarken dikkat etmeleri gereken noktalar da detaylı olarak anlatılıyor. OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için projeler üretmek isteyen kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum için önemi bir kaynak olma özelliğine sahip. Sorunlar, öneriler, çözümler başlıkları altında bu alanda yapılabilecek çok sayıda proje örneğinin verildiği kılavuzda, bu yolla yeni projelerin ortaya çıkması için fikir üretilmesi destekleniyor.

Kılavuzun ilk bölümünde OKUYAY Platformu’nun faaliyetleri, 24 ayda milyonlarca kişiye ulaşan projenin hedefleri, hedeflerine ulaşmak için kurduğu çatı, ağ ve ortaklıklar; iyi örnekler yaratmak için açtığı yollar ve uygulama örnekleri; yurtdışından alınmış benzer uygulamalar; OKUYAY Danışma Kurulları’nın çalışmaları sonucu tespit edilen sorunlar ve iletişim faaliyetleri anlatılıyor. Belirlenen hedeflere ulaşmak için iyi bir ekip, iyi bir faaliyet ve çalışma planıyla bir projede nasıl yol alınabileceğini gösteren bölümde, projenin ana konusu olan okuma kültürünü yaygınlaştırma özelinde belli bir aşamaya gelmek için neler yapılabileceğini de adım adım ve tüm unsurlarıyla açıklanıyor.

OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nun ikinci bölümünde platformun çalışmaları ve danışma kurullarında belirlenen sorunlar, yapılan tespitler, çözüm önerileri, platformun yaptıkları ve gelecekte yapılabilecekler detaylı ve yapıcı bir şekilde, dünyadan örnekler ve makaleler eşliğinde sunuluyor. Proje ortaklarının katkılarıyla hazırlanan makaleler ve keyifle okunacak yazılarla zenginleştirilen bölümde, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için yapılabileceklere dair somut öneriler de yer alıyor. İkinci bölüm, okuma kültürü kavramının kitleler tarafından anlaşılması ve yaygınlaştırılması için yapılabileceklere dair önemli bir kaynak ve kılavuz görevi görüyor.

Proje geliştirmek isteyen STK ve sivil inisiyatifler için kapsamlı bir kılavuz olarak hazırlanan üçüncü bölüm ise farklı bir tasarımla ilk iki bölümden ayrıştırılıyor. OKUYAY Platformu ve Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nun bu son bölümünde küçük ya da büyük bir proje için atılması gereken adımlar, yapılması gerekenler, yöntemler, kaynaklar bu alanda hazırlanmış temel metinlerden derlenerek bir araya getiriliyor.

Tüm kurumları ve toplumun her kesimini, okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusunda işbirliğine bir kez daha davet eden OKUYAY Platformu, kalıcı uygulamalara imza atılması için platformun başlattığı harekete destek çağrısını yineliyor.