kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ortadoğu Sanatçı ikilisi Merdiven Art Space’te

11 Ocak 2018

Merdiven Art Space, 12 Ocak – 24 Şubat 2018 tarihleri arasında sanatçı ikilisi ORTADOĞU’nun “Middle East Dreamin’” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, mekâna özgü bütünsel bir yerleştirme olarak tasarlandı. Sanatçı ikilisi, resim, heykel, video, yerleştirme, çizgi roman, tekstil gibi çeşitli alanlardaki üretimlerini otobiyografik anlatılar etrafında şekillendiriyor; çalışmalarını ironi ve sembolizmle yoğun bir şekilde besliyor.

ORTADOĞU bu sergisinde; Post-Modernizme -ait oldukları coğrafi ve sosyo-kültürel şartlar elverdiğince- adapte olmaya çalışan bir toplumun gençleri olarak, içinde bulunduğumuz ‘Özgürlük/Bilgeler Çağı’nın bireyde yarattığı zihinsel ve duygusal açmazları dile getiriyor. “Middle East Dreamin’”, Yeni Dünya’da yetişmiş bir Mesih/Mehdi iddiacısının gerçeküstü salonunu, temsili bir cennet bahçesi sunumuyla tasvir ediyor. Orta Doğu coğrafyasına dair, Kitsch estetiğin sınırlarında gezen tanıdık nesne ve ifadelerle, yarattıkları kurgusal liderin portresini çizen sanatçı ikilisi, kültürel emperyalizmin geldiği noktayı en abartılı haliyle gözler önüne seriyor. 

Aldıkları disiplinlerarası eğitim doğrultusunda, sanat pratiklerini esnek bir zemin üzerinde geliştiren ORTADOĞU sanatçı ikilisi, çalışmalarına İzmir’de devam ediyor.