kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Oyuncular Sendikası 2015 faaliyet raporunu yayınladı

31 Mart 2016

Mart 2011’de “oyunculuk” mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncuların başlattıkları bir girişim olarak kurulan Oyuncular Sendikası, kurulduğu yıldan bu yana düzenlediği etkinlikler, verdiği mücadeleler ve yayımladığı raporlar ile sektörel meslek birlikleri arasında geç başlanılan bir mücadele olmasına rağmen doğru adımlar atarak ön plâna çıkmayı başarmıştır.

Oyuncular Sendikası, 2015 yılında düzenlediği kampanyalar, kurduğu uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri, yaptığı örgütlenme mücadeleleri ve hukuki arayışlar ile ilgili faaliyet raporunu yayımladı.

Raporda 2015 yılı boyunca düzenlenen 4a, Çocuk Oyuncular, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gibi kampanyalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve kazanımların yanında, FIA 2. Dünya Canlı Performans Konferansı, EuroFIA Toplantısı, Uluslararası Referanslar Araştırması ve FIA LGBT Anketi gibi sendikanın kurduğu uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri, ulusal platformda tüm paydaşlar ve doğal üyeler ile örgütlenme faaliyetleri, hukuki çalışmalar ve sosyal avantajlar ve yurt içinde kurulan çeşitli işbirliklerinin ayrıntılı bilgi ve kazanımları yer alıyor. Rapor, ayrıca sendikanın gelir ve giderlerinin de açık bir şekilde gösterildiği mali tabloyu da içeriyor.