kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Pilot Galeri’de yeni sergi: “Bounding Box”

22 Mart 2022

Pilot Galeri, 12 Mart – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Hacer Kıroğlu ve Egemen Tuncer’in birlikte hazırladıkları “Bounding Box” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Videodan heykele, objelerden çizimlere pek çok farklı medyum kullanılarak üretilen eserler, ilk kez bu sergide izleyiciyle buluşuyor.

Hacer Kıroğlu ve Egemen Tuncer’in Pilot Galeri’de açılacak olan bu ilk sergilerinde yer alan çalışmalar, bağlamını sanatçı olma hâli üzerinden kurguluyor ve sanatçıların sanat mekânları ve sanat kurumlarıyla olan ilişkilerini güncel sanat sergilerinin çeşitli dinamikleri üzerinden inceliyor. Sanat üretim pratikleri; sanatçı, kurum ve sanat yapıtı arasındaki çoğul ilişkiler gözetilerek ele alınıyor.


‘Bounding box’, bir nesnenin dış noktalarını belirlemek için kullanılan, sınırlayıcı kutu anlamına gelen bir terim. Özellikle üç boyutlu modellemede kullanılan ve nesnenin kendi uzamına doğru bir şekilde yerleştirilmesi için gerekli olan ‘bounding box’, akademik çizimin temelinde de var olan ‘plânlı çizim’de karşımıza çıkar. Sanatçılar, bu başlık üzerinden, Brian O’Doherty’in Beyaz Küpün İçinde isimli kült kitabını anımsatan bir galeri mekânı tartışmasını sürdürürler. İlk kez bu sergi için yan yana çalışan sanatçılar, kendi çalışma pratikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları da keşfediyor ve bu farklara vurgu yapan eserler üretiyorlar.