kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Postane Duvar’ın ilk sanatçısı belli oldu

23 Haziran 2021

Postane Duvar’da 2021-2023 yılları arasında yer alacak sanat işi için düzenlenen açık çağrı sonuçlandı. Türkiye’den ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden toplam 57 proje önerisi alındı. Duvara çok çeşitli malzeme, yöntem ve medya ile öneri geliştiren başvuruların birincil olarak ağaç kavramına odaklandığı ikincil olarak iklim değişimi, çevresel tahribat, insanı da içeren ekolojik hafızanın sürekliliği, anti-antroposen, sosyal ve çevresel adalet gibi konular etrafında kurgulandığı söylenebilir.

Değerlendirme ekibi Ekin Kano’nun “Büyümenin Bedeli” isimli eserinin uygulanmasına karar verdi. Satın alınan eser Haziran 2021 içerisinde Postane Duvar’a yerleştirilecek. Ayrıca Pınar Akkurt, Aslı Özdoyuran, Bünyamin Bozkuş, Tuna Üner, Poçolana Works, Çağla Vera Kılıçarslan, Elif Çiftçioğlu, Yağmur Tansu Uğurel ve Utku Eroğlu, Serhat Kır, Yarsu Genç mansiyon ödüllerini aldı. Takip eden dönemde başvuru yapan sanatçılarla, Postane bünyesinde ortak çalışmaya yapmak için çalışmalar yapılacak.

Ekin Kano’nun “Büyümenin Bedeli” (Growing Pains) isimli çalışması, Alexander von Humboldt’a referansla, manzara resmini kültürel bir aygıt, politik bir sembol olarak değerlendiriyor. “Artık manzara resmi, insan olmayanın bilgisini saklayan, ehlileştiremediğimiz, kendi iradesiyle görünür olan ve kontrol edemediğimiz bu süblim yapıya naifçe ait olma çabasını temsil ediyor.” Bir ekolojik restorasyon tekniği de olan “scagliola”yı kullanarak tamamen doğal malzemelerle üretilen manzara resim-objesi teras bahçesinden çıkan ve komposta girmesi sakıncalı olan ayrık otlarını içerecek. Böylece farklı zamansallıklar ve maddeselliklere işaret eden bir manzara betimlemesi ortaya çıkacak.