kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Rezan Has Müzesi’nden yeni çevrimiçi sergi: “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları”

21 Mayıs 2020

Rezan Has Müzesi tarafından 2010 yılında ilki, 2014 yılında ise ikincisi gerçekleştirilen “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisinin üçüncüsü, Müzeler Haftası kapsamında çevrimiçi olarak izleyicilerle buluşuyor.

Birçok sergisini çevrimiçi olarak ziyaretçileriyle buluşturan müze, “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisini hazırladığı internet sitesi ile ziyaretçisinin karşısına çıkarıyor.   

Müze, bu yıl 3.’sünü gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarını tamamladığı ancak COVID-19 nedeniyle açılışını yapamadığı “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisini dijital platforma uygun bir yapılandırma ile ziyaretçisiyle buluşturuyor. Sergi; dilin, yazının keşfiyle birlikte sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkmasına ve toplumların sosyolojik ve kültürel gelişiminin temelini oluşturmasına odaklanıyor.

Sergi kaybolan, kaybolmak üzere olan ya da yaşayan dilleri ve yazıları merkez alarak kültürel etkileşimlerden dini inanışlara; ticari ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı biçimlendirmiş pek çok konuyu mercek altına alıyor.

Verilere göre bugün dünyada farklı lehçelerle birlikte yaklaşık 7000 dil kullanılıyor. Bu dillerden yaklaşık 2000’i tanesi tehlike altında.  Türkiye’de günlük yaşamda 36 farklı dil kullanılırken, UNESCO’ya göre bu dillerin 18’i yok olmak üzere, 3 dil ise kaybolmuş durumda.