kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SAHA’dan sanat inisiyatiflerine açık çağrı 

11 Ekim 2021

Çağdaş sanatı desteklemede 10. yılını kutlayan SAHA, Türkiye genelinde görsel sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla kurduğu SAHA Sürdürülebilirlik Fonu için yeni açık çağrıda bulunuyor.

SAHA tarafından sağlanacak 25.000 – 40.000 TL arasındaki yıllık fondan yararlanacak inisiyatiflere ihtiyaçları doğrultusunda birbirleriyle iletişimde olmaları ve yeni bağlantılar geliştirmeleri için de yardımcı olunuyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.

Başvuracak inisiyatiflerin; Türkiye içinde güncel görsel sanatlar alanında kâr amacı gütmeyen, ticari faaliyet göstermeyen, bağımsız ve kolektif bir yapı olması, sergi veya programlarını yürütmek için sürekli bir mekâna ya da basılı/çevrimiçi mecraya sahip olması, güncel görsel sanatlar alanında 2022 yılı boyunca düzenli olarak kamuya açık ve ücretsiz etkinlik, sergi veya programlar sunması gerekiyor.

Başvuru belgeleri:

  • İnisiyatifin başvuru amacını açıklayan niyet mektubu, (300 kelime)
  • İnisiyatif hakkında Türkçe ve İngilizce bilgi, (her biri 250 kelime)
  • Varsa geçmiş iki yıllık program hakkında bilgi ve 3 görsel,
  • 2022 için plânlanan program ve takvim,
  • İletişim bilgileri (adres, e-posta, telefon, varsa internet sitesi ve sosyal medya kanalları).

Tüm belgelerin “SAHA Sürdürülebilirlik Fonu 2022” konulu bir e-posta ile tek bir PDF formatında ve 5 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde e-posta eklentisi olarak application@saha.org.tr adresine gönderilmesi gereklidir. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Son iki yılda destek verilmemiş inisiyatiflere öncelik verilecektir.