kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanatçılardan pandemi süresince kolektif güncel sanat projesi: “İzole”

25 Mayıs 2020

Pandemi sürecindeki sınırlılık hâlini ve üzerlerinde yarattığı etkiyi görsel bir dille aktarmak amacıyla kolektif bir güncel sanat projesi olan İzole hayata geçti.

Nisan ayında başlayan ve içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin güncel kaydını tutmayı amaçlayan İzole projesi, kişisel olandan toplumsal olana doğru yol alıyor ve her geçen gün aralarına kattıkları farklı disiplinden sanatçılarla projeyi daha da genişleterek yeni bir tartışma alanı oluşturmayı hedefliyor.

Projede yer alan ve hikâye anlatıcılığını merkeze alarak bireysel hafızaya odaklanan sanatçıların çalışmaları, her hafta yeni güncellemelerle İzole projesinin internet sitesinde ve Instagram hesabında yayınlanıyor. Şimdiye dek 30 sanatçının çalışmaları çevrimiçi olarak yayımlandı.

İzole projesi ayrıca ilki Ezgi Bakçay’la Neler oluyor?, ikincisi Fırat Arapoğlu’yla Yanlızlık, İnziva, İzolasyon, üçüncüsü ise Derya Yücel’le “Yeni Normal”e doğru: Sanat ve Küratörlük başlıklarıyla gerçekleşen Instagram canlı yayın serileri ile gündemi odağına alan sohbetler gerçekleştiriyor.