kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sinopale başladı

9 Ağustos 2017

Sinopale, uluslararası çağdaş sanatı merkezin dışına, Türkiye’nin en kuzey ucu olan Karadeniz’in Sinop şehrine taşıyor. İki senede bir yapılan Sinopale bu yıl 10. yaşını kutluyor.

Bienal bu yıl 1 Ağustos – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında “Transposition / Aktarım” kavramı etrafında şekilleniyor. “Transposition / Aktarım”  çeşitli anlamlara sahip bir kelime; hepsi de değerler arasında bir durumu ifade ediyor. Arada kalmış boşluklarla oynayarak, ilerlemeye ve aktarımlara, hareket ve görselleştirme bağlamında kavramsal bir alan yaratmaya olanak sağlayacak.


2017 yazı, farklı duruşların, sivil toplum inisiyatiflerinin ve yerel-kentsel hareketliliğin birbirleriyle uyumunu, ekolojik aktivizmin ve geleneksel olmayan politikaların çeşitli formlarını araştıran; paylaşımcı sanatsal süreçleri, ortaklıkları ve farklılıkları bir araya getiren bir yaz olacak. Sinopale kapsamında davet edilen sanatçılar mekana bağlı çalışmalar gerçekleştirirken, Sinoplular ile birlikte yatay bir işbirliği içinde çalışarak estetik, sosyal ve politik uygulama alanları yaratacaklar.

Sinopale 6, ilişkisel bağlantısallıklarla birleşimsel alanlar yaratmak adına,  maddesel ve kültürel hafızanın tarihinde yer alan görüşmelere ve buluşmalara  temas ediyor. Sinopale, farklı formlarda çok sayıda etkinlikten meydana gelen, merkezin dışında yer alan genç bir çağdaş sanat bienali.

Sinopale’yi uzun vadeli, sürdürülebilir mikro-politik ve gönüllü çabalar üzerine kuran Avrupa Kültür Derneği, sanatçı seçimini ve programı uluslararası küratörlerle sıkı bir işbirliği içinde gerçekleştiriyor. Çapraz kültürel değişimlerle yerel bağlam arasında bir format oluşturabilmek adına, sergilemeye, etkinliklere ve etinliklerin tematik ve gelişigüzel yönüne pragmatik ve pratik müşterek bir anlayışla yaklaşıyor.