kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Topografi Örnekleri” Galeri Siyah Beyaz’da

18 Mayıs 2018

Galeri Siyah Beyaz, 11 Mayıs – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında mimar, akademisyen ve sanatçı Sinan Logie’nin “Topoğrafya Örnekleri” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda Türkiye coğrafyasının yoğun inşaat faaliyetinin izlerini akademik araştırmalarında da sürdüren Logie, bu çalışmalarını tablolarına taşıyor. Şehri, sokakları, peyzajı, mimari yapılaşmayı kayıt altına alırken, Logie resimlerinde bu alanları kendi soyutlama biçimi ile yeniden yapılandırıyor. Tüketim toplumunun yarattığı bitmek bilmeyen yenileşme, yapılaşma ve vahşi kentleşmenin altını çiziyor.

Logie’nin sanat pratiği ve mimari alt yapısı, kaykay tecrübesi ile ilginç bir biçimde birleşiyor. Şehirleri gözlemlemesinin ve araştırmasının yanı sıra şehri fiziki olarak tecrübe etme alışkanlığı sanatçının tuvallerine performatif bir hareketlilik katıyor. Oluşturduğu kompozisyonlar mekanları farklı bir düzlemde deneyimlemenin kapılarını izleyiciye açarken, yeni düşünme alanları yaratıyor. Sanatçının tuval üzerindeki agresifliği, Türkiye’nin bilinmezliğe giden yapılaşmasının karanlık yüzünü dışavurumcu bir biçimde yansıtıyor.