kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Versus Art Project’te yeni sergi: “Fluid Dynamics”

13 Nisan 2021

Versus Art Project, 8 Nisan – 8 Mayıs 2021 tarihleri arasında, küratörlüğünü Özge Yılmaz’ın üstlendiği; Alper Aydın, Emine Boyner Kürşat, Didem Erbaş, Sibel Horada, Berka Beste Kopuz, Yelta Köm, Deniz Tortum ve Gülhatun Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen “Fluid Dynamics” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Fluid Dynamics, “akışkanlık” kavramına, bu kavramın birey-mekân ilişkisi içinde doğa, kent ve sanal mekânlar üzerindeki yansımalarına ve yaşamın içindeki akışkanlık vurgusuna odaklanır. Sergi, adını hareket hâlindeki sıvı, gaz ve plazmaların davranışlarını inceleyen akışkanlar dinamiğinden alır. Bu alan, birbiriyle çarpışan moleküllerden oluşan akışkanların bitimsiz hareketine dair ölçümlemelerle ilgilenir.

Sergi, akışkanlık kavramıyla ilerleyen bir küratöryal aks üzerine kurulmuştur. Bu aks, doğada en primitif haliyle bulunan “su”dan yola çıkar, doğanın içindeki akışa ve akışkanlığa, suyun mitolojik ve biyo-politik referanslarına değinir. Salt yerkürenin değil, bedenin içindeki sıvılarla da ilgilenir. “Su”dan hareketle, “akışkanlık” kavramına ve bu kavramın beraberinde getirdiklerine varıp, insan bedeninin doğayla olan iletişiminde akışkanlığın yerini araştırır. Akışkanlık kavramına uzak bir gönderme olarak düşünülebilecek olan ateş de sergide önemli bir yer tutar. Gezegenin çekirdeğinden akışkan bir ateş olarak yüzeye çıkan lav, volkanik coğrafî kesitler, kurşun ve diğer katı maddelerin eriyerek form değiştirmesiyle bizler için referanslarının ve ürettikleri anlamların da değişmesi gibi noktalara değinir. Akışkanlığın esnekliğe varışı, adapte olma yeteneği ve hayatta kalma becerisi üzerinden, aksın sonraki uğrak noktaları betonun akışkanlığı ve kent hayatının içindeki devinimdir.

Serginin kavramsal aksı, kent hayatının ve beraberinde getirdiği bileşenlerin kendi içinde sahip olduğu akışa odaklanmanın ardından dijital dünyanın, kodların ve piksellerin akışkanlığını araştırır. Binary code’lar, bizi birbirimize bağlayan görünmez ağlar ve güncel görsel kültürün bilgi taşıyıcısı pikseller arasındaki akışın, bugün su kadar hayata karşılık geldiğini vurgular.

Fluid Dynamics’de çizilen küratöryal aks, nihai olarak bilimin spekülatifliği üzerinden, bilginin akışkanlığını sorgular; sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile gerçeklik algımızın ve kimliğin akışkanlığına dair sorgulamalar aracılığıyla son noktasına ulaşarak, ucu açık bir şekilde izleyiciyi bu kavramlar üzerine birlikte düşünmeye davet eder.