kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Volkan Kızıltunç Hayfa Sanat Müzesi’nde

18 Nisan 2022

Hayfa Sanat Müzesi, 10 Şubat – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Volkan Kızıltunç‘un ‘Bakış’ (The Look) başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. August Sander ile ortak düzenlenen serginin küratörlüğünü Dr. Kobi Be-Meir üstleniyor.

Durağan ve hareketli görüntü arasında fotoğraf ve video işleri üreten bir sanatçı olan Volkan Kızıltunç’un 2019 yılında Tel Aviv’de Indie Gallery’de sergilenen “Göz kamaştırmayan” isimli video eseri 2020 yılında Kudüs’te yer alan The Israel Museum’un daimi koleksiyonuna dâhil edildi. Sergide Kızıltunç’un tek kanallı “Göz Kamaştırmayan” video eseri ile 3 kanallı “Bakış” video eserinin yanında yeni kitabı Sonder de yer alıyor.

10 Şubat 2022’de Hayfa Sanat Müzesi’nde açılan kış-ilkbahar sezonu sergileriyle müze, Hayfa limanından Türkiye, Arnavutluk ve İtalya’ya doğru yola çıkarken Akdeniz’deki (Mare nostrum) kültürel bağlantıları araştırıyor. Bu sergiler sezonu, dikkatimizi yanımızda yaşayan insanlara ve başkalarına dair algımıza yöneltiyor. Üç ana sergi, sosyal portreleri keşfediyor: bireylerin görsel temsilleri olmanın ötesinde sosyal, ekonomik ve politik durumu temsil eden insan imgeleri. Sergiler, birey ve kolektif arasındaki ilişkiyi ve insanın çevresini nasıl tanımladığını inceliyor. Adrian Paci’nin “Still Voices / Durgun Sesler”, Anna Lukashevsky’nin “Types / Tipler” ve Volkan Kızıltunç & August Sander’in “The Look / Bakış” sergilerilerinin ortak noktası sosyal portre kavramı etrafında dönüyor olmaları.

Portre fotoğraflarını merkeze alan sergi, aralarında yüz yıl fark olan iki sanatçıyı bir araya getiriyor: Volkan Kızıltunç ve August Sander. 1920’lerde Alman fotoğrafçı August Sander 20. Yüzyıl İnsanları (Menschen des 20. Jahrhunderts) başlıklı destansı projesi üzerinde çalışmaya başladı. Sander yaklaşık kırk yıl boyunca yüzlerce Alman’ı gündelik yaşam alanlarında, işte veya evde fotoğrafladı ve tüm fotoğraflar bir araya geldiğinde bir Almanya portresi oluşturuyorlardı.

İstanbul’da çalışan sanatçı Volkan Kızıltunç, video kompozisyonlarının yapısı için Sander’dan ilham alarak günümüz Türkiye’sinin kentsel gerçekliğine ışık tutan etkileyici video çalışmaları yaratmaktadır. Bu iki sanatçının her biri, benzer görsel araçlar kullanarak ve figürleri kendi doğal ortamlarının arka planı önünde betimleyerek, toplumsal ve sınıfsal meselelerin yanı sıra özel ve kamusal arasındaki karşılaşmayı da tartışmaktadır.

“The Look” sergisinde August Sander’in 1920’lerden kalma yedi nadir baskısının yanında Volkan Kızıltunç’un iki video yerleştirmesi sergilenmektedir. Ayrıca Kızıltunç’un Hayfa Sanat Müzesi’nin isteği üzerine oluşturduğu yeni sanatçı kitabı Sonder de sergi kapsamında ilk kez izleyiciyle buluşuyor.