kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yuşa Yalçıntaş’ın yeni sergisi Pi Artworks’te

30 Eylül 2016

Eserlerinde insanlık tarihini ve medeniyetlerin kökenini araştıran Yuşa Yalçıntaş’ın yeni sergisi 1 Ekim – 5 Kasım 2016 tarihleri arasında Pi Artworks İstanbul’da gerçekleşecek. Yalçıntaş’ın yeni sergisinde resim ve enstelasyonlardan oluşan bütüncül bir anlatı yer alıyor.

Sanatçı son serisinde karşıtlıkların bir arada olmasının varoluşun kaçınılmaz bir gereği olması prensibini işliyor. Karşıt gibi görünen taraflardan doğan dengeyi ele alan sanatçı, her varlığın yapıcı ve yıkıcı tarafları olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca Yalçıntaş, tüm unsurları doğayla ilişki içerisinde ele alıyor ve paganizm öğretisiyle etkileşime giriyor. Yüzlerce yıllık tapınak kültürü, bu kültüre dair ritüeller ve mimari özelliklerin ele alınacağı sergide sanatçı hem tek tek işlerini hem de sergi mekanını mistik bir mekan gibi ele alıyor.

Çizimlerini inanç, davranış bilimi ve evreni anlama çabası olarak gören sanatçı, mitoloji, felsefe gibi alanların ışığında çağdaş bir ikonografi yaratıyor. Yalçıntaş’ın çalışmalarında tek tip çocuk figürleri ve gerçek dışı mekan kullanımları göze çarpar. Çocuk oyunları ile bağdaşan ritüelleri işleyen sanatçının betimlediği mekan ve objeler ise bir işlevi ve çalışma prensibi olan makineler olarak tasvir edilebilir. Yalçıntaş’ın özel bir amaç için tasarlanmış ve bu amaçla bir araya getirilmiş unsurlar içeren kompozisyonları, birer tiyatro sahnesini andırır. Hangi zaman dilimine ait olduğu belirsiz olan bu kurgular, başı ve sonu belli hikayelerden çok, bir performansı aktarır. Arkaik çağlara kadar uzanan bu işler, aynı zamanda günlük hayatla ilişkilidir.

Sanatçı Yuşa Yalçıntaş’ın işleri daha önce Galeri Nev Ankara, Elgiz Müzesi, Papko Sanat Merkezi, Siemens Sanat ve La Catedral Studios gibi yerlerde sergilendi.