kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Barın Han’da yeni sergi: ‘İmgenin Parçalı Doğası’

20 Nisan 2022

Barın Han, 15 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenen SENKRON kapsamında, Videoist küratörlüğünde düzenlenen ve dokuz sanatçının eserlerini bir araya getiren ‘İmgenin Parçalı Doğası’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar Berat Işık, Erdal Duman, Esin Aykanat Avcı, Ferhat Satıcı, Janis Rafa, Hülya Özdemir, Mehmet Öğüt, Serkan Demir ve Servet Koçyiğit.

Bulunduğu ekosistemin kaderini elinde tutan insan, enerjiyi yapay olarak yeniden üretiyor. Madde ve enerji kavramlarının madde kefesine sanatsal bilgiyi yerleştirdiğimizde, yeniden kullanılan ve dönüştürülen hammaddenin depolanması ve tüketim amaçlı olarak sanat sistemi içinde yer alışı ile enerji santrallerinin işleyiş mekanizmalarının aynı mühendislik şablonlarıyla hareket ettiğini görebiliriz. Ulus devletler ve  küresel sermaye sistemi, kendilerini besleyen enerji üretiminin hammaddeleri olarak toplumlar ve kültürel-ekonomik potansiyelleri, sınırlar ve barajlarla  biriktirip, hidrolik güçlere dönüştürerek yeniden biçimlendiriyor. Aynı işleyiş yöntemi ile sistem, canlılığı dramatik bir şekilde ve  sistemin aktörlerinin kararlarının sonuçlarıyla, bir sahnenin zorunlu oyuncuları olarak enerji akışları gibi yönlendirmekte.

Maddenin imajla ancak imajların sürekli bir varyasyonuyla özdeş olması değil zamanla da özdeş olduğunu söyleyen Maurizio Lazzarato imaj=hareket=ışık=madde=zaman diyagramından bahseder. Madde ve imajın doğasını düşündüğümüzde, maddenin de imge gibi değişmez bir durum olmaktan çok  dönüşüme açık bir  potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu fark eden sanat üreticisi de bulunduğu dönemin araçlarını esere dönüştürürken madde ve imgenin dönüşümsel potansiyelini açığa çıkarır. Yaşamsal deneyimlerini biçime dönüştüren deneyler ortaya koyabilir.

Video sanatının disiplinler arası, geçişli ve özdönüşümsel yapısına odaklanan bu sergide, video eser nesneden fazla nesne olarak, karşımıza çıkan sanat eserinin fazlasını yapar. Video eser videonun arka plânını ve diğer eserlerle ilgili bağlamını çağırma potansiyeline sahiptir. Sergi mekânında video çalışmalarının gösterimleri sürerken, sanatçıların video eserlerinin içeriğine destek veren ve arka plânını oluşturan obje, döküman, heykel, resim ve fotoğraf çalışmaları sergi süresince galeride izleyiciyle buluşur.