kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart’ta yeni sergi: Jorinde Voigt

21 Aralık 2018

Dirimart Dolapdere, 21 Aralık 2018 – 10 Şubat 2019 tarihleri arasında Jorinde Voigt’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının Immersive Integral serisinden son dönem yapıtlarıyla sergi için ürettiği yapıtlardan derlenen bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Jorinde Voigt, yapıtlarında düşünceler, gerçeklik deneyimleri, duyusal izlenimler, kuramsal metinler ve müziği kendi oluşturduğu grafiksel bir sistemle görselleştirerek ifade eder. Sanat kariyerine başlamadan önce felsefe, edebiyat ve müzik eğitimi almış olan Voigt, sanatsal pratiğinde algının iç dinamiklerine odaklanır.

Kullandığı farklı teknik ve materyallerle oluşturduğu sistemi sürekli olarak geliştirerek algının girift yapısını ve dinamizmini irdeler. Yapıtlarını oluştururken beden hareketlerinin sınırlarını zorlayarak gerçekleştirdiği performatif eylemler ve kullandığı teknikler, sanatçının çok katmanlı düşünce yapısına işaret eder. Birbirini takip ve tekrar eden pastel boya, mürekkep ve altın varak katmanları iç içe geçerek Voigt’un oluşturduğu metinlerle bir bütünlük oluşturur. Sanatçı, iletilen gerçekliği şekillendirip soyutlayarak yeniden yorumlar. Bu dönüştürme süreci sonucunda ortaya çıkan yapıtlar, kişilerin görsel verileri algılama biçimlerine işaret eder. Belirli algoritmalara dayandırarak yönünü belirlediği çizgilerle kurgusal ve gerçekçi olanın şemasını çıkaran Voigt, sanatsal pratiğini şöyle ifade eder: “Pratiğim bir şekilde bilime benzer: Bir zamanlar görünmez olanı görünür kılmaya çalışırım. Bu pratik, durumları ve kavramları kendi ellerimle görselleştirirken onları yeniden düşünmekle ilgilidir. Sanatım sadece ortaya çıkan sonuçta değil, yaratım sürecinde de yatar.”

Voigt, Immersive Integral serisinde algı kavramına odaklanır. Görünenin ötesindeki arketipik imgelerin iç yapısını ve bu imgelerin nasıl deneyimlenip kolektif bir şekilde paylaşıldığını anlamak amacıyla çeşitli formlar oluşturur. Immersion terimi, özümsemeyle yakından ilintilidir. Düşüncelerde kaybolmak, suya batmak veya bir dili öğrenirken o dile ait kültürü ve mantığı kavramak gibi durumlarla örneklendirilebilir. Bunun yanı sıra bedensel deneyimleri algılamak gibi dilsel ifadesi mümkün olmayan çeşitli deneyimleri de akla getirir. Kâğıdın boyaya daldırılmasıyla her yapıt bir dizi eylemi doğurur. Voigt, resimlerin odağında yer alan arkaik, topografik ve geometrik şekilleri formüllere tabi tutarak algıyı ve özümseme sürecini görselleştirir. Algılama ve özümseme deneyimini kapsamlı bir gerçeklik içerisinde ortaya koyan yapıtlarda içerisi ve dışarısı, özne ve nesne arasındaki sınırlar ortadan kaybolur.

Jorinde Voigt (d. 1977, Frankfurt am Main) 1998 yılında Göttingen Üniversitesi’nde Felsefe ve Modern Alman Edebiyatı bölümlerinde eğitimini tamamlamasının ardından Freie Üniversitesi’nde sosyoloji, felsefe ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri aldı. 1999- 2003 yılları arasında Berlin University of Arts’ta multimedya bölümüne devam etti, 2004 yılında güzel sanatlar ve fotoğraf alanında yüksek lisansını tamamladı.

Jorinde Voigt’un yapıtları, aralarında Kunsthalle Nürnberg; Hamburger Bahnhof-Museumfür Gegenwart; Kunsthalle Krems; Museo d’Arte Contemporanea, Roma ve Langen Foundation’ın bulunduğu pek çok sanat kurumunda sergilenmiştir. Sanatçının yapıtlarının dahil edildiği koleksiyonlar arasında Art Institute of Chicago; Centre Pompidou; Kunsthaus Zürich; Morgan Library & Museum; Museum of Modern Art, New York; Pinakothek der Moderne; Staatliche Graphische Sammlung ve Kupferstichkabinett yer almaktadır.