kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Goethe-Institut Ankara’da yeni sergi: “Futbolun nesi güzel?”

7 Nisan 2021

Goethe-Institut Ankara, 25 Mart – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında Aslı Tanrıkulu ve Pınar Öztürk tarafından hazırlanan “Futbolun nesi güzel?” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

“Futbolun nesi güzel?” sergisi bir akademisyen ve bir sanatçının ortak çalışması sonucu ortaya çıktı. Tanrıkulu ve Öztürk, gündelik hayatında futbol izlemeyi ve futbol hakkında konuşmayı seven ve hayatın her alanında olduğu gibi futboldaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farklı mecralarda mücadele yürütüyor. Sergi, bu mücadeleyi de gözler önüne seriyor.

Serginin hikâyesi, 2019’da Pınar’ın kadın futbolcuların deneyimlerini araştırmak için Berlin’e gitmesiyle başladı. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli futbolcu kadınlarla bireysel görüşmeler yaptı, maçlarını izledi, alan notları tuttu, ailelerle ve antrenörlerle sohbet etti. Alan çalışmasından edindiği izlenimler ile kadınların futbol, aidiyet ve göç etrafında şekillenen çeşitli ve kesişen anlatıları sergideki eserler için bir zemin oluşturdu. Böylece görsel olana dayanan belleğin özgürleştirici gücü Berlin’de başlayan ve Ankara’da sonlanan bu yolculuğun pusulası oldu.

Resim, heykel, fotoğraf, seramik ve hazır malzeme gibi çeşitli türdeki eserlere sahip sergide, Aslı bir yandan futbolcuların sırf kadın oldukları için yaşadıkları ayrımcılığı ve eşitsizliği, bir yandan da memlekete özlemleriyle harmanlanan aidiyet hikayelerini görünür kılmayı amaçladı. Görünürlüğü güçlü kılabilmek için, bazı eserler futbolcuların alıntıları* ile birlikte sergilendi. Diğer eserler ise Aslı’nın futboldaki kadınları ve bir oyun olarak futbolu kutlamasına izin verdi.

Nihayetinde bu serginin bir tarafı var. Sergi, futbolda tarihsel olarak süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir taraf oluşturmayı amaçlıyor. Çünkü bu güzel oyun, herkes içindir.