kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Gülçin Aksoy’un “KORO” sergisi Galata Rum Okulu’nda

10 Eylül 2018
Galata Rum Okulu5 –  30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Derya Yücel’in küratöryal işbirliğiyle Gülçin Aksoy’un videodan yerleştirmeye, dokuma/halıdan fotoğraf ve performansa çeşitli mecralarda ürettiği son dönem çalışmalarından bir seçkiyi, “KORO” sergisiyle izleyici ile paylaşıyor.
Gülçin Aksoy, sıradan ve gündelik görünen mekan, nesne, durum ve olaylara kratolojik bir araştırma sahası olarak yaklaşıyor. İtaat-iktidar ilişkilerinin özneleri/mekanları/olguları nasıl ürettiğine, yarattığı hasar ve travmalara dolaysız ve yalın bir gözlem öneriyor.

Sanatçı, otobiyografik çerçevede hemen yanı başındaki kişiler ve mekânlardan yola çıkarak dünün-bugünün kurumsal “norm”larını aile, cinsiyet, ahlak, toplumsal sınıf, devlet, resmi ideolojiye yönelik göstergeler aracılığıyla irdeliyor. “KORO” başlığındaki sergi ile Gülçin Aksoy, bireysel çevreden kamusal alana bellek hasarı/kaybı ve deformasyonuna, gündelik yaşamdan tarihe, kişisel ilişkilerden toplumsal uzlaşımlara, açık ya da örtük olan iktidar mekanizmalarını taktiksel ve ironik bir dille görselleştiriyor.