kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs başvuruları başladı

26 Nisan 2022

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara burs desteği sağlamaya devam ediyor.

Enstitü, 2022–2023 döneminde “Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma”, “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunacak araştırmaların başvurularını bekliyor.

Yüksek lisans öğrencilerinden doktorasını tamamlamış araştırmacılara uzanan geniş bir kitleyi hedefleyen burslar, 4 farklı kategoride veriliyor. Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, doktorasını en fazla beş sene önce tamamlamış 1 araştırmacının çalışmalarına 40 bin TL, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu 1 doktora adayının doktora tezi için gereken saha veya arşiv çalışmalarına 30 bin TL finansman sağlıyor. Arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek amacıyla verilen Seyahat Bursları ve yurt dışındaki konferans, sempozyum, atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da panel düzenlemek için verilen Akademik Etkinlik Bursları ise her iki kategoriden 5’er araştırmacıya 5 bin TL’lik destek sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, Bizans döneminden günümüze uzanan bir tarih aralığında, İstanbul’u mimarlık kültürü, kentsel altyapı, salgınlar ve sağlık sistemi, dini inanışlar, ideolojik hareketler ve müzik gibi farklı başlıklarda mercek altına alan özgün araştırmalar İAE burslarıyla desteklendi. Jessica Varsallona Birmingham Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği “Konstantinopolis ve ‘Palaiologos Rönesansı’ (1261-1453): Mimarlık, İdeoloji ve Patronaj” başlıklı doktora tezinden yola çıkan araştırmasıyla Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu’na layık görülürken, Yasemin Akçagüner “Semavi Cisimler: Osmanlı İstanbul’unda Hayatın Devri, 1774-1856” çalışmasıyla Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu’nun sahibi oldu.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs programına katılmaya hak kazanan araştırmacılar, yine Enstitü tarafından düzenlenen Bursiyer Konuşmaları ile çalışmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşma imkânı buluyor.