kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan yeni bir politika metni: “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler”

22 Kasım 2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı yeni bir politika metni yayımlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Paker tarafından hazırlanan politika metni, İKSV’nin Şubat 2021 tarihli “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat” başlıklı raporunda sunulan çerçeveyi Türkiye’den örneklerle destekliyor. Türkiye’de kültür-sanat ve ekoloji ekseninde yürütülen çalışmalardan bir derlemenin yer aldığı metinde, alanın paydaşları arasındaki bağlantıları gösteren bir ağ haritası da sunuluyor.

İKSV’nin İngiltere’den Julie’s Bicycle ve British Council Türkiye’nin işbirliği ile Temmuz ayında düzenlediği The Climate Connection, Kültür ve Çevre Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye” başlıklı çevrimiçi toplantıda dile getirilen öneri ve talepler bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturdu. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP26) devam ederken yayımlanan politika metni, çevre ve kültür-sanat ilişkisini kültür politikaları perspektifiyle tartışmaya açmayı ve toplantıda dile getirilen önerileri kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor.

Türkiye’de ekolojik dönüşüm yolunda güncel yaklaşımlar neler? Sanatçılar veya kültür kurumları hangi pratikleri benimsiyor? Ne tür konular ekoloji ile iç içe ele alınıyor? gibi sorulara cevap arayan metinde, toplantıya katılan kültür-sanat aktörleri, sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler, akademisyenler ve gençlik ağlarından temsilcilerin ekolojik ayak izlerini azaltmak, etkilerini artırmak, sürdürülebilirliklerini sağlamak ve iklim krizine yönelik politikaları şekillendirmek için tespit ettikleri ortak ihtiyaçlar ve talepler özetleniyor.