kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Modern’de İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var?

22 Haziran 2016

İstanbul Modern, Ferko’nun sponsorluğunda 22 Haziran – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında, Türkiye çağdaş sanatının güncel dönüşümünde etkin rol üstlenen sanatçı İnci Eviner’in 1980’li yıllardan günümüze uzanan yaratım sürecini özetleyen “İçinde Kim Var?” başlıklı retrospektifine ev sahipliği yapıyor.

İnci Eviner’in desenden resme, videodan yerleştirmeye, fotoğraftan heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümünü yansıtan sergi, sanatçının toplumsal, politik ve sosyo-kültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine 40 yıla yakın sürede ortaya koyduğu üretimleri bir araya getiriyor.

Aynı zamanda, yapıtların üretildiği dönemlerin toplumsal ve siyasi durumuna bir bakış niteliği taşıyan sergi, kronolojik bir akış yerine, geçmiş ile şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran ve sergi mekânını da sergilemenin içerisine dahil eden bir kurguyla izleyiciye sunuluyor.