kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

İstanbul Yazım Merkezi çalışmalarına başladı

13 Eylül 2022

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yürütücülüğü ve İstanbul Ticaret Odası ile Basın Yayın Birliği paydaşlığı altında yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirilen İstanbul Yazım Merkezi çalışmalarına başladı.

Proje; kurmaca yazarlığı, akademik yazım, editörlük gibi yaratıcı özellik taşıyan meslekler için nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve kaliteli eserler üretilmesini hedefliyor.

İstanbul Yazım Merkezi kapsamında ilk eğitimler Kurmaca Eser Editörlüğü ve Yayıncılığı Atölyesi ve Çocuk Kitabı Editörlüğü ve Yayıncılığı Atölyesi olarak başlıyor. Atölyelerde katılımcılar açık metnin işlevi ve kendi ürettiği metnin denetlenmesi, basın bülteni, teknik çalışmalar, grafik tasarımcılarla sürdürülmesi gereken çalışma gibi alanlarda  uygulama fırsatı bulacak ve künye, biyografi, içindekiler, dizin, notlar, kaynakça, kapak görseli, arka kapak yazısı oluşturma becerisi kazanacak.

Aynı zamanda katılımılar, Gutenberg öncesi ve sonrası matbaacılık, metin öncesi editörlük, metin üzerinde editörlük, Türkçe metin editörlüğü ile çeviri metin editörlüğü arasındaki farklar editörün sözlüklerle ve bilimsel yöntemlerle kurması gereken ilişki biçimi, iç tasarımın önemli detayları, kurmaca ve kurmaca dışı editörlükler gibi konularda akademik ve teknik bilgiler alacak.