kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı’ndan açık çağrı

20 Nisan 2020

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü tarafından düzenlenen Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı, 9-10 Temmuz 2020 tarihlerinde İstanbul‘da düzenlenecek.

Konferans, akademik alanda kültürel çeşitliliğe dayalı kültür politikası ve kültürel diplomasinin tanınmasını sağlamayı; kültür politikası ve kültürel diplomasinin ana disiplinlerinde çalışan genç araştırmacıların araştırma bulgularını paylaşmalarını ve tartışmaya açmalarını sağlamayı, uluslararası bir paylaşım ve etkileşim platformu oluşturmayı ve küresel Güney ve küresel Kuzey’den araştırmacıların ortak ilgi alanlarını belirlemek ve işbirliği fırsatları yaratmayı amaçlıyor.

2017 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü, uluslararası kültürel işbirliğini ve diyaloğu geliştirmeyi, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumayı ve teşvik etmeyi, katılımcı kültür politikaları yapımını desteklemek için kapasite artırıcı programlar üretmeyi ve bu alandaki mevcut uluslararası ağı desteklemeyi amaçlamaktadır. Hedefleri doğrultusunda Kültür Politikaları ve Yönetim Araştırma Merkezi (KPY) ile akademik çalışmalar yürütmekte ve Kültür Politikası Yıllığı’nı her yıl Türkçe ve İngilizce olarak yayımlamaktadır.

Uygunluk

Katılım, yüksek lisansını tamamlamış ya da doktora programlarına devam eden ulusal ve uluslararası araştırmacılara açıktır. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkan bölgelerinden katılan adaylara öncelik verilecektir. Akran değerlendirmesi sonucunda, sınırlı sayıda katılımcının seyahat ve konaklama giderleri karşılanacak ve bu katılımcılara üç günlük harcırah ödeneği verilecektir.

Bildiri Özetleri Gönderimi

Adayların akran değerlendirmesi için araştırma bilgilerini, bağlı oldukları kurum bilgisini, telefon ve e-posta adreslerini, özgeçmişlerini ve araştırma özetlerini (özetin uzunluğu referanslar hariç toplam 500 kelime olmalıdır) en geç 4 Mayıs 2020 tarihine kadar yrc@bilgi.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Her özet iki bilimsel komite üyesi tarafından değerlendirilecektir.

Odaklanılan konular (katılım bunlarla sınırlı değildir):

 • Kültür Politikası
 • Kültürel Diplomasi (ve Uluslararası İlişkiler)
 • Sanat ve Kültür Yönetimi
 • Kültürel Miras
 • Müze Çalışmaları
 • Kültürel Çeşitlilik
 • Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet
 • Kültür Ekonomisi
 • Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler
 • Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Şehirler ve Kültür

Panel konuları seçilen özetler doğrultusunda belirlenecektir. Konferansta sunulan bildiriler, Türkçe ve İngilizce bir kitap olarak yayımlanmak Konferans için oluşturulan bilimsel komite tarafından gözden geçirilecektir.

Önemli Tarihler*

Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi: 4 Mayıs 2020

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 25 Mayıs 2020

Nihai Sunum Son Teslim Tarihi: 22 Haziran 2020

Konferans: 9-10 Temmuz 2020

Nihai Bildiri Son Teslim Tarihi: 7 Eylül 2020

Konferans Yayını: Aralık 2020 ortası