kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Labirent Sanat’ta yeni sergi: “Unutulmuş Düşler Mağarası”

1 Eylül 2021

Labirent Sanat, 2 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Gülfem Kessler’in, Nergis Abıyeva küratörlüğünde gerçekleşecek olan Unutulmuş Düşler Mağarası isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, ismini Werner Herzog’un “Unutulmuş Düşler Mağarası” adlı belgesel filminden alıyor. Mağara resimlerinde yer alan insan ve insan-olmayan ilişkisi, türlerarasılık, Donna Haraway’in ifadesiyle “yoldaş türler”, Gülfem Kessler’in çalışmalarında da karşımıza çıkıyor ve bu serginin iskeletini oluşturuyor. 

32 bin yıl önce insanların kullandığı Fransa’daki Chauvet mağarasının ağzı bir deprem sonucu kapanmış ve 1994 yılında keşfedildiğinde içindeki resimler ezber bozmuştu. Chauvet mağarasında yer alan natüralist resimlerde bir kadın imgesinden başka insan tasvirinin olmaması ve hayvanların yüzlerindeki ifadelerin duygusal ve insani olması, Paleolitik dönemin insanlarının kendilerini dünyayı paylaştıkları diğer türlerden farklı görmemeleriyle, insan, insan-olmayan kopuşunun henüz yaşanmamış olmasıyla, dünyayı başka türlerle paylaştıklarının farkında olmalarıyla ilişkilendirilir. 

Serginin küratöryel izleği belli başlı sorular çerçevesinde gelişiyor: İnsanlığın imge yaratma serüveninin başlangıcında olduğu düşünülen mağara resimleriyle, bir çağdaş sanatçının resimleri arasındaki duyumsal yakınlıkların kaynağı ne olabilir? Bu yakınlıklar, bilinçdışı, genetik hafıza, insan-sonrası çalışmalar bağlamlarında bize ne söyleyebilir? 

Gülfem Kessler’in yarattığı ve duyumsattığı imgeler, tıpkı mağara resimlerine bakarken hissedildiği gibi, bilincin en ilkel noktalarına giderken, sanatın yalnızca akılla ve bilgiyle açıklanamayacak tarafları olduğunu da hatırlatıyor. Sergi, insanlığın yerleşmiş bilgilerinin kırılganlığını deneyimlediğimiz bir zamanda, sanat izleyicilerini Gülfem Kessler’in primitif, içgüdüsel, dışavurumcu özellikler gösteren resimlerine, paleolitik imge-çağdaş sanat ekseninden bakmaya davet ediyor.