kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Lens’21 sergisi başlıyor

15 Nisan 2021

Mixer, 2019 yılında fotoğrafa odaklanarak ilkini gerçekleştirdiği LENS sergi serisinin ardından bu sene bir üretim aracı olarak videoyu daha geniş bir perspektiften ele alıyor. Sanat kurumları arasında iş birliğinin gücüne inanan Mixer, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da paralel olarak gerçekleşecek konuşmalar ve çevrimiçi gösterimler ile Bilsart, Monitor ve Loading’i Lens’21 sergisi kapsamında bir araya getiriyor. 

Videonun, sanatsal ifade biçimi olarak gelişiminde etkin rol üstlenen sanatçıların; kişisel anlatılarından yola çıkarak oluşturdukları çalışmaları bir araya getiren Lens’21 sergisi, 15 Nisan- 29 Mayıs 2021 tarihleri arasında Mixer galeri alanı ve Bilsart’ta izleyici ile buluşacak.

Cengiz Tekin, Çağrı Saray, Erkan Özgen, Ferhat Özgür, Hale Tenger, Neriman Polat, Nil Yalter, Özgür Demirci ve Vahap Avşar’ın çalışmaları Mixer’de yer alırken, Ali Şentürk’ün ‘’Hafif Derinlikte Açığa Çıkan Birtakım İhtimaller’’ başlıklı video yerleştirmesi ise Bilsart’ta ziyaret edilebilecek.

Mixer, LENS serisi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığı ve Covid-19 nedeniyle ertelenen bu projeyi video sanatı alanında Türkiye’nin öncü kurumlarından Bilsart ile birlikte daha kapsamlı bir davete dönüştürmeye karar vermiştir. Sanat alanında birlikte hareket etmenin ve iş birliğinin önemine ve gücüne inanarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan sanat kurumlarının katılımı ile yeni ve uzun soluklu bir proje olan Senkron ‘Eş Zamanlı Video Sergileri’nin ilk adımları bu sayede atılmıştır. Tüm kurumların kendi programları ile katıldığı ve kolektif bir şekilde organize edilen Senkron, özellikle video alanında hissettiğimiz boşluğu doldurmayı ve ilerleyen senelerde farklı sanat bileşenlerinin de katılımı ile, bu birlikteliğin ve dayanışmanın devam edeceği bir etkinlik olmayı hedefliyor.

Lens’21 sergisi farklı dönem ve kuşaklardan dokuz sanatçının videoya olan yaklaşımlarını inceliyor. Sergide, Vahap Avşar’ın 1995 yılında Ankara’da açılan ve sadece bir gün açık kalabilen GAR sergisinde gösterdiği ‘’Dönüş’’ isimli video performans çalışması izleyiciyi tekrardan Gar’a ve geçmişe götürüyor. Neriman Polat’ın 1998 yılında üretimini gerçekleştirdiği erken dönem işlerinden ‘’Denizanaları’’ isimli videosu, boğazın mavi sularında pek çok denizanasının sakin ve birbiri ile uyumlu görüntüsü üzerinden yitip giden melankolik bir toplumun sesine çağrıda bulunurken, Hale Tenger,  2002 tarihli ‘’Hayal Avcısı’’ isimli çalışmasında, Nişantaşı’nda bir kafede alınan bir kayıt ile 1980’lerden 2002’ye süregelen dönemin siyasal ortamına ışık tutuyor. Erkan Özgen’in ressam olmak isteyen Welat ile gerçekleştirdiği 2002 tarihli video belgeseli, Türkiye’de Güzel Sanatlar okumak isteyen bir gencin mücadele ile geçen öyküsünü bize birinci ağızdan anlatırken, Cengiz Tekin’in 2006 tarihli hakikat ile kurgunun birbirine geçtiği ‘’Giriş Yok’’ isimli videosu, sanatsal, siyasal ve kültürel otoritelere karşı eleştirel bir tutumla Landesmuseum’a girmeye çalışan bir misafir sanatçının hikayesini anlatıyor. Ferhat Özgür’ün 2009 yılında gerçekleştirdiği ‘’Vasiyet ya da On Emir’’ adlı video çalışması bir Türk sanatçının hastalığına gönderme yapmasının yanı sıra Batı dışı sanat dünyasının, Batı sanatı ve sanat tarihiyle ilişkili hastalığına da atıfta bulunuyor. Çağrı Saray’ın 2018 tarihli ‘’Handke’ye Saygı-2’’ isimli videosu, Handke’nin şiirinin yeniden üretimini hareketli görüntü ve ses gibi sinemasal öğelerle etkisini arttırdığı yazma edimine işaret ederken, Nil Yalter’in 2018 tarihli ‘’Hasköy’’ isimli videosu, sanatçının yıllar önce kendisinin yaşadığı ve kentsel dönüşüme uğrayan semtlerden biri olan Hasköy’e dair gözlemlerinin bireysel yorumlaması olarak karşımıza çıkıyor. Ali Şentürk’ün 2010-2011 tarihli çalışmasının ‘’Hafif Derinlikte Açığa Çıkan Birtakım İhtimaller’’ başlıklı yeniden gerçekleştireceği başlıklı video yerleştirmesi ise Bilsart’ta izleyici ile buluşacak.

Lens’21 Buluşmaları başlığı altında, Monitör ve Loading ile birlikte online sergi ve etkinlikler düzenlenecek. İzmir’de bulunan Monitör, Borga Kantürk ve Gizem Karakaş’ın çalışmalarına online bir sergi ile yer verecek ve sergi süresince sanatçılarla işleri üzerine bir konuşma gerçekleşecek. Diyarbakır’da bulunan Loading, Lens’21 sergisine paralel çevrimiçi bir konuşmaya sergi takviminde yer verecek.