kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

mayıs mı mayıs, 17 Mayıs – 2 Temmuz tarihleri arasında Dirimart’ta

12 Mayıs 2017

Dirimart Nişantaşı, 17 Mayıs – 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Peter Zimmermann’ın mayıs mı mayıs adlı 4. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kesinlikleri bizim tarafımızdan yaratılmış birçok kavramın belirsizliğini referans alan sergide, Zimmermann, 2000 yılından günümüze farklı zamanlarda ve farklı serilerde oluşturulmuş çeşitli kompozisyonlarını bir araya getirerek, kendi pratiğine yeni bir bakış öneriyor. Aynı zamanda sergi alanına müdahale ederek, sergi kurgusunu da bir yapıta dönüştürüyor.

Dijitalleşmeyle yeni teknolojilerin ortaya çıkması, sanatsal üretim olanaklarında birçok değişimi beraberinde getirir. Bu gelişme yalnızca internet sanatının ortaya çıkmasına veya fotoğraf, film, video gibi alanlara yansımaz, aynı zamanda resim sanatını da etkiler. Peter Zimmermann’ın resimleri kaynağını bu dijital gelişimden ve yayılımdan alır. 1990’lardan beri internetten bularak ya da dergi, kitap ve kataloglardaki görsel malzemeleri tarayarak arşivlediği görüntüleri Mimari, Kapak, Heykel, Tipografi, Geometri, Süsleme, TV vb. başlıklar altında kategorilere ayırır. Bu gruplandırma, sanatçının çeşitli ilgi alanlarını yansıtmanın yanı sıra, bize onun soyut kompozisyonlarının görünmeyen en dip katmanı hakkında ilk ipucunu verir.

1956 doğumlu sanatçı Peter Zimmermann, Staatlichen Akademie der bildenden Künste’de sanat eğitimini aldı. Kunststiftung Baden-Württemberg (2017), Museum für neue Kunst, Freiburg (2016), Museum Moderner Kunst Klagenfurt (2009) müzelerinde solo sergiler gerçekleştirdi. Eserleri Centre Pompidou (Paris, Fransa), Museum of Modern Art (New York, ABD), Staatsgalerie Stuttgart (Stuttgart, Almanya) ve Museum Moderner Kunst (Frankfurt/Main, Almanya) koleksiyonlarına dahil edilmiştir. Zimmermann Köln’de yaşıyor ve çalışıyor.