kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Müze Evliyagil’de yeni sergi: ‘Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir’

15 Ekim 2022

Müze Evliyagil, 15 Ekim 2022 – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında, küratörlüğünü Beral Madra’nın üstlendiği ‘Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Müze Evliyagil ve PAPKO/Öner Kocabeyoğlu koleksiyonlarından seçilmiş 51 sanatçının eserlerinden bir araya gelen sergi, bu coğrafyada üretilmiş modern ve çağdaş sanatı, her iki koleksiyon ekseninde ele alarak kent, beden ve imgelem kavramlarına odaklanıyor.

Sergi, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat üretimindeki düşünsel yapının içerdiği özelliklere; görsel dilin verdiği bilgi ile odaklanırken, bu eserleri seçerek biriktiren aynı kuşaktan iki kişinin zihin ve duygu evreninin değerler dizisini de açıklıyor.

Sergi iki koleksiyon üstünde yapılan çalışma sonucunda, ağırlıklı olarak Ankara’da daha önce gösterilmemiş olan PAPKO/Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu’ndan bir seçki ile bu seçkiye eşlik eden Müze Evliyagil Koleksiyonu‘ndan yapıtları bir araya getiriyor. Her iki koleksiyonun temel özelliği; seçilen yapıtların Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti modernizmi ile başlayarak günümüze değin post-modern ve ilişkisel estetik süreçlerindeki gelişmeleri izlemiş ve kapsamış olmasıdır. Bu bağlamda sergi, izleyiciye bu gelişmeyi ve sürekliliği gösterme amacını da taşıyor.

Sergide yer alan sanatçılar: Adnan Çoker, Ahmet Doğu İpek, Alaettin Aksoy, Ali Elmacı, Altan Gürman, ANSEN, Ardan Özmenoğlu, Avni Arbaş, Bedri Baykam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burcu Perçin, Burhan Doğançay, Can Akgümüş, Deniz Aktaş, Eren Eyüboğlu, Erol Akyavaş, F. Murat İrtem, Fahrelnissa Zeid, Feyhaman Duran, Fikret Mualla, Fırat Engin, Gülşah Bayraktar, Gülsün Karamustafa, Günnur Özsoy, Hakkı Anlı, İbrahim Balaban, İnci Eviner, Kemal Seyhan, Komet, Mehmet Güleryüz, Mithat Şen, Mübin Orhon, Murat Akagündüz, Murat Germen, Murat Morova, Mustafa Horasan, Nejad Melih Devrim, Nejat Satı, Neş’e Erdok, Ömer Uluç, Osman Dinç, Roland Topor, Seçkin Pirim, Selim Cebeci, Selim Turan, Selma Gürbüz, SENA, Seyhun Topuz, TUNCA, Yüksel Arslan, Yuşa Yalçıntaş