kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Nevin Aladağ, Ali Kazma ve Hacer Kıroğlu 2021 Mediterranean Biennale’de

13 Nisan 2021

2021 Mediterranean Biennale, 6 Nisan – 15 Haziran 2021 tarihleri arasında Hayfa kentindeki ve Sakhnin Vadisi’ndeki kamusal alanlarda “LIVING TOGETHER—CROSSING BORDERS” başlığı ile düzenleniyor.

2021 Mediterranean Biennale bu yıl, son barış anlaşmaları ışığında, sanat yoluyla çeşitli kültür grupları ve topluluklarla bir diyalog kurma umuduyla yerel sanatçıların yanı sıra Bahreyn, İran, Rusya, Afganistan, Türkiye ve diğer ülkelerden sanatçılara da yer veriyor. Bienale Türkiye’den Nevin Aladağ, Ali Kazma ve Hacer Kıroğlu katılıyor.

Akdeniz odaklı bir sanat etkinliği olan bienal, bölgedeki ülkelerden sanatçılar arasında sanatın tepki verebileceği ve hareket ettirebileceği kültürel sistemlere dayalı yeni bir bağlantı ağı oluşturmada önemli bir rol oynuyor ve yerel sanatın farklı seslerinin ve tezahürlerinin duyulabilir ve görülebilir olduğu bir alan sunuyor.

Bienal, pandemi krizi ve artçı sarsıntılara yanıt olarak, ortak bir kamusal alan olarak ‘şehir’ kavramını derinlemesine araştırarak sosyal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor. Seyahat kısıtlamaları ve sosyal uzaklaşma zamanında, sınırların ötesinde kişilerarası etkileşimi sürdürüyor. Mediterranean Biennale, bölgede yaratılan yerel süreçleri öne çıkaran ve topluma yönelik sanat yoluyla kültürel etkilerini artıran, müze duvarlarından doğan ve kentle bütünleşen sanat için alternatif bir platform sunuyor. Şehir, bienal ile sanatsal düşünce ve ilham için bir yer ve fikirler ve yaratıcılık için bir laboratuvar hâline geliyor.