kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sanatçılara destek yapılarında yeni bir girişim: BüroSarıgedik

8 Kasım 2017

Geçtiğimiz aylarda galerinin kapanışı ile Rampa İstanbul‘dan ayrılan Esra Sarıgedik, sanatçılara destek yapıları oluşturmak amacıyla yeni bir girişimi hayata geçirdi: BüroSarıgedik 

BüroSarıgedik şu anda CANAN, Ergin Çavuşoğlu, Cengiz Çekil ve Gülsün Karamustafa’yı temsil ediyor. BüroSarıgedik; izleyiciyle ilk tanışma için bienal döneminde İstanbul’da iki ayrı sunum odası hazırladı: Odalardan biri Eylül ayında İstanbul Tünel’deki Bilsart’ta sadece Ergin Çavuşoğlu’nun çalışmalarına yer verirken, Kasım ayı sonuna kadar Gümüşsuyu’nda faaliyet gösteren Collectorspace’deki sunum odası ise Gülsün Karamustafa, Cengiz Çekil ve yine Ergin Çavuşoğlu’nun yapıtlarına ve sanatçı dosyalarına ev sahipliği yapıyor.

BüroSarıgedik kendini şöyle tarif ediyor: “İçinde bulunduğumuz siyasal koşullar ve yaşanan aşırı ticarileşme dinamiğinin hem özel hem de kamusal bağlamda sanat inisiyatifi ve kurumlarının sürekliliğine ve işleyişine zarar verdiği görülüyor. Sanatçılarla daha uzun soluklu ve derin bir ilişki kurabilmek için insan gücü ve finansal kaynakların daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Güçlü kurumlara ve sanat mekânlarına olan bağımlılık dengelenmeli ve sergi mekânlarını ayakta tutmak için gerekli olan sabit giderlerin yükü hafifletilmelidir. BüroSarıgedik bir proje olarak sanat ortamının güncel koşullarına yönelik yanıt geliştirebilme, İstanbullu sanatçılarla daha yakın ve sağlam bir sanatçı temsili modeli çerçevesinde çalışma arzusu ve gereksinimiyle yola çıkıyor. BüroSarıgedik yerel ve uluslararası ölçekte sergiler düzenleme, yeni yapıtların üretimi için fon yaratma, sanatçılarla ilgili yayınlar hazırlama, kurumlarla işbirlikleri geliştirme ve yapıtları kamusal ve güvenilir nitelikteki özel koleksiyonlara katma gibi faaliyetler yürütmeyi hedefliyor.”

esrasarıgedik kopya

Bienal dönemi sonrası faaliyetlerine sadece ofis mekânı üzerinden devam edecek BüroSarıgedik web sitesi üzerinden takip edilebilir.

Fotoğraflar: Elif Kahveci (Art Unlimited’in izniyle)