kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sinopale 8 başlıyor

7 Aralık 2021

Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından, Sinop Belediyesi ve Sinop halkının iş birliğiyle bu yıl 8. kez düzenlenen Sinopale (Uluslararası Sinop Bienali), 8 Aralık 2021 – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Bienalin bu yılki teması “İleri Dönüşüm / Upcycling” olarak belirlendi.

Sinopale 8, ileri dönüşüm kavramıyla, Sinopale’nin 15 yıllık arşivinde yer alan eserleri bugünün koşullarında yeniden değerlendirmeyi ve yorumlamayı hedefliyor. Bienal, dünyanın atık malzemeler ve kullanım fazlası ürünlerle dolduğu bir zamanda arşivinde kalan sanat eserlerini, tecrübeleri, üretim süreçlerini “yeni normalin” inşasında etkin bir biçimde kullanarak görünür hâle getirmeyi amaçlıyor.

Bu amaçla Sinopale 8 kapsamında, geçmiş bienallerde de küratör olarak yer alan Beral Madra, Emre Zeytinoğlu, T. Melih Görgün, Jonathan Habib Engqvist, Mürteza Fidan, Işın Önol & Livia Alexander, Rana Öztürk ve Lars Ebert, Mahir Namur, Nil İlkbaşaran küratörlüğünde, geçmiş bienallerde yer almış onlarca sanatçıyla çevrimiçi buluşma, sohbet, sanatçı konuşmaları ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda, dijital ortama aktarılan 15 yıllık Sinopale arşivi de herkesin erişimine açılacak. Aktive edilen arşivle, yeni işbirliklerinin ve diyalogların oluşturulabileceği bir ortam hazırlamayı isteyen Sinopale, bu yıl ilk defa organizasyon aşamasından başlayarak ürettiği ve paylaştığı verilerin karbon ayak iziyle ilgili sorumluluk almayı da hedefliyor.

İleri dönüşüm kavramını arşivinde yer alan eserleri bugünün koşullarını değerlendirmek ve yorumlamak için bir çıkış noktası olarak düşünen Sinopale, Haziran 2022’ye kadar sürmesi planlanan birçok etkinlik gerçekleştirecek. Yerel üzerinden küreseli, küresel üzerinden yereli tanımayı hedefleyen Sinopale, aynı yansımaları ve diyalogları zamansal olarak da kurmaya odaklanıyor.

Fikir ve sanat eserlerinin her şey gibi nesneleştirilerek tüketildiği bir akışa kapılmamak adına, geçmiş üretimleri, tecrübeleri, yeni normalin inşasında etken bir şekilde kullanmayı öneriyor. Önceki senelerde Sinopale’de yer alan küratörler Livia Alexander, Jonathan Habib Engqvist, Mürteza Fidan, T. Melih Görgün, Nil İlkbaşaran, Beral Madra, Mahir Namur, Işın Önol, Rana Öztürk ve Emre Zeytinoğlu’nun Sinopale 8 için kürate ettiği projelerde geçmiş Sinopale sanatçılarından Müride Aksan, Mehtap Baydu, Alvaro Campo, Alparslan Baloğlu, Maurice Boagert, Aylin Çakıner, Nezaket Ekici, Güngör Erdem, İpek Hamzaoğlu, Berglind Jona Hlynsdottir, Ashley Hunt, Nil İlkbaşaran, Dejan Kaluderovic, Hülya Karakaş, Evrim Kavcar, Burçak Konukman, Emre Koyuncuoğlu, Anne Metzen, Ronan McCrea, Monali Meher, Maria Lantz, Ulrike Mohr, Raluca Popa, Johanna Reiner & Johannes Hoffman, Bella Rune, Sümer Sayın, Serra Tansel, Rikka Tauriainnen, Adrien Tirtiaux, Julie Upmeyer, Eric van Hove, Johannes Vogl, Yusuf Emre Yalçın ve Eşref Yıldırım yer alacak.